Tiếng việt | English

Góp phần xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”

- Là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Na Hang, nhưng những năm qua, xã Hồng Thái là điểm sáng trong thực hiện hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Để có kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Bàn Văn Huy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. 

Năm 2006, anh Huy được đảm nhiệm chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. Trên cương vị của mình, anh Huy đã tích cực học hỏi, tự trau dồi, tham gia đầy đủ, có hiệu quả các chương trình tập huấn của cấp trên. Anh đã cùng với tập thể Ban CHQS xã xuống từng thôn, bản rà soát chặt chẽ công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ dân quân, làm tốt công tác, quản lý nguồn theo đúng Luật Dân quân tự vệ, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định. Quá trình tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng, anh Huy đều chấp hành nghiêm theo sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, Ban CHQS xã, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể của xã thực hiện dân chủ, công khai, tuyển chọn dân quân từ thôn bản với phương châm: dân bầu, dân chọn và dân chăm lo lực lượng. Hiện nay, lực lượng dân quân của xã được củng cố đúng và đủ số lượng, chất lượng. Anh cũng tham mưu cho cấp ủy chú trọng công tác phát triển Đảng trong lực lượng vũ trang địa phương. Hàng năm, Đảng ủy xã đều giao chỉ tiêu kết nạp Đảng trong dân quân và dự bị động viên. Hiện nay, đảng viên trong dân quân là 22 đồng chí, đạt 38,6% so với lực lượng; đảng viên trong lực lượng dự bị động viên là 23 đồng chí, đạt 37,70% so với lực lượng.

Bên cạnh đó, Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền giáo dục cho nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên, gia đình có con em trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, chấp hành nghiêm quy định về Luật Nghĩa vụ quân sự. Hàng năm, xã đạt 100% chỉ tiêu về sơ tuyển, khám tuyển, giao quân.

Những năm qua, anh Huy đã điều hành huấn luyện quân sự với phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Năm 2019 được xác định là năm xã về đích nông thôn mới, anh Huy đã chỉ đạo toàn lực lượng tích cực tham gia công tác dân vận, góp sức xây dựng nông thôn mới. Năm qua, lực lượng đã đóng góp 290 công lao động, trị giá tiền mặt trên 200 triệu đồng. Các hoạt động dân vận trọng tâm là hỗ trợ nhân dân lắp đặt cấu kiện kênh mương nội đồng, làm đường bê tông liên thôn, làm đường ra thao trường, tuần tra bảo vệ rừng, khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường... 

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục