Tiếng việt | English

Không ngừng học hỏi

- Chị Nông Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên là một báo cáo viên giỏi, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

 Chị Nông Thị Hồng Nhung.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí", chị Nhung luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một trong những việc hiệu quả của chị Nhung là tham mưu cho lãnh đạo Ban, cấp ủy huyện Hàm Yên xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ. Đồng thời theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đạt mục tiêu nhiệm vụ. Kết quả, tỷ lệ huy động trẻ trên địa bàn đạt 21%, vượt so kế hoạch đề ra.

“Tư tưởng không thông đeo bình tông cũng nặng nên cán bộ Tuyên giáo muốn làm tốt nhiệm vụ thì trước hết phải biết làm tốt công tác tư tưởng cho chính mình” - chị Nhung chia sẻ. Chính vì thế khi phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung các văn kiện của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tại địa bàn, nhất là dân cư đồng bào dân tộc thiểu số, chị Nhung luôn phân tích những ví dụ thực tế, sinh động, gần gũi với đời sống người dân để người dân dễ hiểu. Chị Nhung bảo, muốn diễn thuyết, phổ biến sinh động thì bắt buộc bản thân thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt quan tâm cập nhật thường xuyên chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, rèn luyện khả năng thuyết trình, phân tích lập luận để đảm bảo truyền tải những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các văn kiện, bài học nhằm thu hút, thuyết phục người nghe.

Trong công tác chuyên môn, chị Nhung còn có nhiều sáng kiến tham mưu cho lãnh đạo Ban các giải pháp nâng cao chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng các hình thức cụ thể. Qua đó, chất lượng học tập các văn kiện của Đảng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập luôn đạt trên 95%. Việc cập nhật, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ người dân tham gia học tập văn kiện của Đảng đều đạt từ 86% trở lên.

Với những nỗ lực rèn luyện của bản thân, chị Nhung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được huyện Hàm Yên, ngành Tuyên giáo khen thưởng. Riêng năm 2019 chị đạt giải Ba Hội thi báo cáo viên giỏi khu vực các tỉnh phía Bắc; giải Khuyến khích Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc; giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục