Tiếng việt | English

Sỹ quan trẻ, nêu gương sáng

- Tháng 8-2014, Đại úy Dương Chính Trường (trong ảnh) nhận nhiệm vụ Trung đội trưởng Trung đội Thiết giáp 2, Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh. Những năm qua, vẹn nguyên nhiệt huyết, tận tâm với công việc như ngày đầu mới ra trường, anh đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những nỗ lực của anh, tháng 9-2017, anh được đảm nhiệm Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp.  

Đại đội là đơn vị sẵn sàng cơ động, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, tham gia phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi có mệnh lệnh của cấp trên. Trên cương vị là Đại đội trưởng, anh đã thường xuyên quán triệt và triển khai nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên đến 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong đơn vị. Đồng thời, duy trì và chỉ đạo mọi hoạt động công tác quân sự, chỉ huy đơn vị chấp hành nghiêm mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định của quân đội. Anh cùng với chi bộ tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sỹ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện. 

Dưới sự chỉ đạo của anh, công tác huấn luyện từng bước đi vào nền nếp, chính quy, thống nhất. Nội dung và phương pháp huấn luyện có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu. Giáo án bài giảng phục vụ công tác huấn luyện, tập huấn cho các đối tượng đều được thông qua phê duyệt theo phân cấp đủ điều kiện mới được huấn luyện. Hàng năm, kết quả huấn luyện của đơn vị 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi. Cùng với đó, anh đã chỉ đạo toàn đơn vị chấp hành nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, duy trì các chế độ theo quy định. 

Đại úy Dương Chính Trường chia sẻ, bản thân anh luôn nêu cao tinh thần cầu thị, tự học tập, tự nghiên cứu, học từ chính những đồng đội, những người đi trước. Anh cũng thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của từng đồng đội trong đơn vị để chi bộ, đơn vị kịp thời có giải pháp tháo gỡ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ.    

Với những nỗ lực đó, nhiều năm liên tiếp, anh là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”; được biểu dương, khen thưởng cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2019 của Bộ CHQS tỉnh.  

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục