Tự lực, tự cường phát triển kinh tế

- Chủ tịch Hội CCB xã Đội Bình Nguyễn Văn Hà là một điển hình trong phong trào Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu, làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Yên Sơn.

Ông Nguyễn Văn Hà

Với địa thế nhà ở gần sông Lô, ông Hà nhận thấy tiềm năng, lợi thế để phát triển chăn nuôi cá lồng. Qua theo dõi chương trình “Khởi nghiệp” trên VTC16, ông Hà mạnh dạn bàn với con trai đăng ký tham gia. Được chương trình chấp thuận và hỗ trợ về kỹ thuật trong 5 năm, năm 2018, mô hình chăn nuôi cá lồng trên sông Lô của ông đã được triển khai với 4 lồng cá: chép, trắm, rô phi, lăng... vốn đầu tư ban đầu 120 triệu đồng. Mẻ cá đầu tiên cho thu hoạch sau gần 8 tháng, đem lại cho gia đình ông 380 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Năm 2019, ông Hà mở rộng quy mô lên 20 lồng và nuôi thêm cá chiên đặc sản, vốn đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Hiện nay, cá của vụ năm 2019 chuẩn bị thu hoạch, thời gian kéo dài sang tháng 2 - 2021. Ông Hà ước tính thu được khoảng 960 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Còn lại khoảng 50 tấn sẽ thu hoạch sau tháng 2-2021. Lấy ngắn nuôi dài, tận dụng nguồn nước sông, gia đình ông Hà chăn thả thêm ngan, vịt cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng/năm. Năm 2019, ông Hà đầu tư thêm 300 triệu đồng cho mô hình nuôi dê lai sinh sản và thương phẩm. 

Nhằm thúc đẩy mô hình chăn nuôi cá lồng trên sông, ông Hà đã vận động thêm hội viên nông dân, hội viên CCB thành lập HTX Thủy sản Sông Lô với 7 thành viên. Trong đó, riêng mô hình kinh tế của gia đình ông Hà tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, 3 lao động trong gia đình, 2 lao động là người trong thôn với mức thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.  

Bài, ảnh: Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục