Tiếng việt | English

Cần phòng ngừa từ xa

- Thời gian qua cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, góp phần răn đe, ngăn ngừa đối với cán bộ, đảng viên, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhưng về lâu dài cần phải xây dựng được một thể chế mà tự thân có thể chống chọi “miễn nhiễm” với vi rút tham nhũng. Để cuộc chiến chống tham nhũng không chỉ là việc khởi tố những vụ án, những bị can.

Trong các báo cáo tổng kết về công tác chống tham nhũng, phần “tồn tại, hạn chế” đều đề cập đến nội dung “thể chế còn chưa hoàn thiện”. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế; rất ít vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn hiệu quả chưa cao... Chính sách còn sơ hở và việc để xảy ra tham nhũng ngay tại các cơ quan có chức năng chống tham nhũng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong thời gian vừa qua cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và làm giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật...

Trong bối cảnh đòi hỏi sự đổi mới, đột phá để phát triển, nhưng hệ thống thể chế, văn bản quy phạm của chúng ta còn chưa hoàn chỉnh, chưa theo kịp cuộc sống. Quy định vừa sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, dễ làm nảy sinh tham nhũng; có nhiều điểm lạc hậu, chưa sát với thực tế. Do đó, nhiều khi cán bộ vừa có thể lạm dụng thể chế để trục lợi, vừa là nạn nhân của thể chế để tham nhũng.

Qua đây thấy rằng, việc xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng là rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có những biện pháp phòng ngừa từ xa, từ gốc rễ vấn đề có thể nảy sinh tham nhũng. Đó mới là giải pháp căn cơ góp phần giải quyết triệt để tham nhũng, ngăn chặn ngay từ đầu, không để “đất” cho tham nhũng phát triển, luôn hiện hữu, rình rập xung quanh và có nguy cơ quay trở lại bất cứ lúc nào.                            

Lam Nguyễn

Tin cùng chuyên mục