Tiếng việt | English

Để cán bộ nghĩ tới tham nhũng là sợ

- Ông thấy không lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy” đã thấy rõ quan điểm kiên quyết chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, tiếp thêm sức mạnh, sự tin tưởng của nhân dân.

- Thì rõ vậy, hơn 2 năm cả nướccó gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái các quy định của nhà nước.Trong đó có cả đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị đã bị kỷ luật; có cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ trang...

- Tôi thấy công tác phòng, chống tham nhũng đã có sự chuyển biến tích cực, có kết quả cụ thể rồi. Trông vào những con số ấy, khối cán bộ, đảng viên cũng phải giật mình, chùn tay rồi đấy ông nhỉ.

- Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng là công việc thường xuyên, không thể một sớm một chiều mà diệt được “giặc tham nhũng”. Do đó, Chính phủ đã yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, như: hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, phát huy vai trò của báo chí;nêu gương người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm như đầu tư công, đất đai… 

- Đúng thế, phải làm sao cho công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí chính là để cán bộ nghĩ tới tham nhũng là sợ, không có cơ hội, không dám vi phạm nữa.

Lam Nguyễn

Tin cùng chuyên mục