Tiếng việt | English

Tân Trào - Thủ đô Khu Giải phóng

TQĐT - Đại hội quyết định toàn dân đứng lên vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền. Ủy ban dân tộc giải phóng được bầu ra bằng phiếu kín gồm 15 vị, trong đó có: cụ Hồ Chí Minh, các ông Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Dương Đức Hiền, Nguyễn Văn Xuân, Cù Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Lê Văn Hiến, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Hữu Đang...

Nhà cách mạng Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch là ông Trần Huy Liệu. Khi cần thì Ủy ban sẽ chuyển thành Chính phủ lâm thời. Sáng ngày 17-8-1945, Ủy ban dân tộc giải phóng đã ra mắt quốc dân và làm lễ tuyên thệ. Mười lăm thành viên Ủy ban dân tộc giải phóng đứng thành hai hàng bên tảng đá thờ trước cửa đình, quay mặt về phía các đại biểu. Hướng lên lá cờ đỏ Sao vàng năm cánh, vừa được nghị quyết là Quốc kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Ủy ban Giải phóng Dân tộc đọc lời tuyên thệ.

Quốc dân Đại hội Tân Trào là hội nghị Diên Hồng thời đại cách mạng, là tiền thân của Quốc hội. Ủy ban dân tộc giải phóng là tiền thân của Chính phủ. Đình Tân Trào là nơi khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới. Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á được lập nên từ Tân Trào.

Chiều ngày 16-8-1945, tại cây đa Tân Trào, đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên đọc bản Quân lệnh số 1 làm lễ xuất quân Nam tiến. Bộ đội hành quân vượt đèo De, mục tiêu trước mắt là giải phóng tỉnh lỵ Thái Nguyên, để từ đó tiến về giải phóng Hà Nội.

Từ trung tâm căn cứ cách mạng Tân Trào, lệnh Tổng khởi nghĩa được truyền đi khắp nơi trong cả nước. Ngay sau khi lệnh Tổng khởi nghĩa phát đi, các tỉnh, thành trong cả nước lần lượt đứng lên khởi nghĩa: Tuyên Quang ngày 17-8, Hà Nội ngày 19-8; Huế, Thái Nguyên ngày 20-8, Đà Nẵng ngày 23-8, Sài Gòn 25-8,... 

Trước khi dời Tân Trào về Hà Nội, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã phân công cán bộ ở lại tiếp tục xây dựng, phát triển khu căn cứ Tân Trào với một dự liệu chiến lược chính xác là Pháp sẽ quay lại xâm lược nước ta và khi đó cách mạng cần phải có căn cứ Tân Trào.

Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945 thành công, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do. Tân Trào - Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô cách mạng, Thủ đô lâm thời của nước Việt Nam mới là dấu ấn son trong cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại đó và mãi khắc sâu trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

(còn nữa)                                    

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục