Tiếng việt | English

Tuyên Quang giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng cuộc sống mới

TQĐT - Nằm trong hoàn cảnh chung của cả nước, sau khi giành được chính quyền, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang cũng phải đương đầu với tình trạng thù trong giặc ngoài.

Ngày 25-8-1945, Quân đoàn 52 của Trung Hoa Quốc dân Đảng do tướng Triệu Quang Vũ cầm đầu, từ Hà Giang kéo xuống chiếm đóng thị xã Tuyên Quang và rải quân bố trí các vùng xung quanh, án ngữ các đường ra vào thị xã. Lấy danh nghĩa đồng minh, ngay sau khi đến Tuyên Quang, quân Tưởng đã đưa ra một số yêu sách; đòi chính quyền ta phải cung cấp lương thực, thực phẩm; cưỡng bức đồng bào nộp tiền để lấy thẻ “Hoa kiều”; ép nhân dân ta phải tiêu tiền Quan kim mất giá (100 đồng tiền Quan Kim chỉ ngang giá 35 đồng tiền Đông Dương, nhưng quân Tưởng bắt nhân dân ta phải tiêu ngang giá 1 ăn 1), làm hỗn loạn giá cả thị trường. Chúng đem quân lùng sục, bắt cóc và bắn giết cán bộ; phá hoại, cướp bóc tài sản của nhân dân. Nghiêm trọng hơn, trong lúc chính quyền ta đang đàm phán với đại diện quân Tưởng về vấn đề lương thực, thực phẩm thì chúng đã ngang nhiên bắt giam đồng chí Nguyễn Công Thành, Bí thư Tỉnh bộ Việt Minh. Chúng còn lập ra các tổ chức phản động, âm mưu chống phá cách mạng lâu dài. Hành động ngang ngược của quân Tưởng đã gây cho ta nhiều khó khăn trong việc xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. 

Lợi dụng tình trạng khó khăn chung của đất nước và của địa phương, bọn phản động Quốc dân Đảng, thổ phỉ các địa phương dựa vào quân Tưởng Giới Thạch đã ngóc đầu dậy hoạt động, tổ chức chống phá cách mạng và khống chế nhân dân. Ở huyện lỵ Chiêm Hóa, một nhóm phản động có vũ trang tập trung tại nhà Kiểm lâm, khi nghe tin quân Tưởng vào Tuyên Quang, chúng đã cưỡng bức đồng bào góp gạo, tiền để cung cấp cho quân Tưởng. Chúng ngấm ngầm xếp đặt các chức vụ, để sẵn sàng thay thế chính quyền cách mạng khi thời cơ tới. Tại Nà Hang, lực lượng Việt Nam Quốc dân Đảng do Hoàng Quốc Chính cầm đầu, từ Hà Giang lén lút về móc nối với bọn phản động địa phương gây cơ sở cướp bóc tại các xã Thượng Nông, Thượng Giáp... Tại Lục Yên châu (Yên Bái) giáp huyện Yên Bình (Tuyên Quang), bọn thổ phỉ do tên Quản Lộc cầm đầu, lợi dụng tình hình đang phức tạp cũng nổi dậy hoành hành dữ dội. 

Vừa móc nối với bọn thổ phỉ và phản động, quân Tưởng vừa sử dụng một số tên đặc vụ cài cắm vào dân chúng người Hoa đang cư trú trên địa bàn tỉnh, nhằm gây cơ sở và nắm tình hình ta. Ở hai huyện Nà Hang và Chiêm Hóa, chúng đã lập ra tổ chức “Nam Dương Hoa kiều hiệp hội” nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, lừa bịp quần chúng, chia rẽ mối đoàn kết giữa các dân tộc, gây rối trật tự trị an.                             

(còn nữa)                    

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)  

Tin cùng chuyên mục