Tiếng việt | English

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Tháng 11 - 1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập một Đội công tác đặc biệt có đại diện các ngành do đồng chí Trần Đăng Ninh dẫn đầu lên Việt Bắc nghiên cứu chọn địa điểm đặt các cơ quan Trung ương. Công việc chuẩn bị cho các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận rời Thủ đô Hà Nội cũng được đẩy mạnh, nhất là sau vụ quân Pháp gây hấn ở Hải phòng, Lạng Sơn. 

Giữa tháng 12-1946, một số cán bộ trong Đội công tác đặc biệt lần lượt lên Việt Bắc làm nhiệm vụ. Sau một thời gian khảo sát thực địa, cân nhắc kỹ lưỡng, đội đã chọn những địa điểm nằm sâu trong căn cứ địa Việt Bắc mà trung tâm là các huyện: Chợ Đồn, Định Hóa, Đại Từ, Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa làm nơi xây dựng An toàn khu (gọi tắt là ATK) của Trung ương. 

Nhận được chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng cán bộ cơ sở động viên, tổ chức toàn dân quán triệt đường lối kháng chiến của Đảng. Các đội công tác của Trung ương, của tỉnh tích cực xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân và cán bộ, bộ đội như “cá với nước”; nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn bí mật, kịp thời phát hiện gián điệp, Việt gian lọt vào khu căn cứ. 

Cùng thời gian trên, các cơ quan Trung ương rời Hà Nội, di chuyển về phía Hà Đông, Sơn Tây. Phần lớn các cơ quan, cơ sở hậu cần, kinh tế, quân đội chuyển ra vùng ven thành phố, thị xã để chuyển lên Việt Bắc. 

Cuối tháng 2-1947, Chính phủ quyết định chọn Việt Bắc làm chiến khu. Bộ Tổng tham mưu chịu trách nhiệm phân chia các khu vực trong An toàn khu cho các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Bộ Tổng chỉ huy và các đoàn thể. An toàn khu với 9 huyện thuộc 3 tỉnh, là trung tâm khu căn cứ Việt Bắc và cả nước. An toàn khu là cụm từ lịch sử riêng có của thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.        

Vũ Bé  (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục