Tiếng việt | English

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang lần thứ hai, ở và làm việc tại các địa điểm như sau:

* Làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương (từ ngày 2-4 đến ngày 19-5-1947). 

Thời gian ở làng Sảo, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì ba phiên họp Hội đồng Chính phủ vào các ngày 19 tháng 4, 30 tháng 4 và 15 tháng 5, có các nội dung: Nhanh chóng chuyển cơ quan và các vị bộ trưởng vào

An toàn khu; cử người thay cụ Huỳnh Thúc Kháng và ông Hoàng Hữu Nam mới mất; vấn đề ngoại giao với Pháp, vấn đề trao đổi đại diện ngoại giao với Inđônêxia; việc thả tù binh. 

Ngày 11-5-1947, tại thị xã Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp Pôn Muýt, đại diện của Cao ủy Pháp Bôlae, nêu rõ quan điểm, lập trường chính nghĩa của nhân dân Việt Nam là tôn trọng độc lập, chủ quyền của mỗi quốc gia và sẽ tiếp tục chiến đấu đến khi giành cho được độc lập, tự do thật sự. 

Ngày 15-5-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 48/SL cho phép lưu hành trong toàn quốc loại giấy bạc Một đồng, Năm đồng, Mười đồng, Hai mươi đồng, Năm mươi đồng, Một trăm đồng và Năm trăm đồng. 

* Khuôn Đào, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương (từ ngày 27-11-1947 đến ngày 4-12-1947). 

Cuối tháng 11-1947, quân Pháp chiếm Chợ Chu, Định Hóa (Thái Nguyên), đồng chí Võ Nguyên Giáp gửi thư hỏa tốc báo cáo tình hình với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay trong đêm 26 tháng 11, Người cùng các đồng chí bảo vệ chuyển đến Khuôn Đào. 

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ chỉ đạo các đơn vị vũ trang chặn đánh, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch đồng thời lên kế hoạch sơ tán các cơ quan nhằm bảo toàn lực lượng.                                                                                    

 Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục