Tiếng việt | English

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Tuyên Quang lần thứ hai, ở và làm việc tại các địa điểm như sau:

* Khuổi Tấu, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn (từ ngày 4 đến ngày 28-12-1947).

Những ngày đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhà đồng chí Đặng Nguyên Minh, một cơ sở cách mạng từ năm 1939. Ít ngày sau Người làm việc tại một căn lán nhỏ. Tại đây, Người viết tác phẩm “Việt Bắc anh dũng”, đánh giá cao những chiến công oanh liệt của quân, dân Việt Bắc. 

Ngày 7-12-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 612/MDB về việc khen thưởng các Chủ tịch và ủy viên kháng chiến kiêm hành chính cấp xã. 

Ngày 12-12-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Chính phủ Cao Miên giải phóng, nhiệt liệt hoan nghênh việc thành lập Ủy ban giải phóng Việt - Miên - Lào nhằm mục đích theo đuổi đến cùng cuộc chiến đấu chung chống đế quốc và thực dân. 

Ngày 19-12-1947, nhân dịp kỷ niệm một năm Ngày toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước hãy ra sức phấn đấu, đóng góp cho kháng chiến và trịnh trọng tuyên bố: “Chính phủ Hồ Chí Minh quyết làm trọn cái nhiệm vụ vẻ vang mà quốc dân đã giao cho, và quyết không phụ lòng tin cậy mà đồng bào đã đặt vào Chính phủ” (Hồ Chí Minh toàn tập). Cùng ngày, Người ký thông tư gửi các bộ “về việc cử các nhân viên làm việc đắc lực để khen thưởng”. 

Ngày 21-12-1947, Người nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo về thắng lợi của chiến dịch Thu Đông năm 1947. 

Ngày 24-12-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Thư gửi đồng bào Công giáo nhân dịp lễ Nôen 1947. Người chúc “toàn thể đồng bào Công giáo được Chúa ban phúc” và mong rằng “giáo cũng như lương, đoàn kết kháng chiến để Tổ quốc được độc lập, tôn giáo được tự do” (Hồ Chí Minh toàn tập). 

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục