Tiếng việt | English

Tuyên Quang -Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Lũng Trò, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn (từ ngày 19-12-1948 đến ngày 10-1-1949). 

Trong Điện gửi nhân dân Pháp nhân ngày 19-12-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tố cáo những tội ác của thực dân Pháp. Một lần nữa nêu rõ quyết tâm chiến đấu của nhân dân Việt Nam, khẳng định một quốc gia đã nhất định tranh thủ độc lập tự do cho mình thì nhất định thắng, không gì ngăn cản nổi. 

Ngày 25-12-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới đồng bào Công giáo toàn quốc nhân ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh động viên, khích lệ đồng bào tham gia kháng chiến.   

* Lũng Tẩu, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (lần thứ hai từ ngày 10-1-1949 đến ngày 6-4-1949). 

Ngày 18-1-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ bế mạc Hội nghị cán bộ Đảng lần thứ sáu. 

Tháng 1-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Đảng ta, nêu những yêu cầu đối với mỗi đảng viên là phải mạnh dạn và thành thật kiểm điểm mình cũng như đồng chí mình để loại bỏ căn bệnh chủ quan. Cố gắng học tập, phấn đấu, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và thực sự trở thành người kiểu mẫu trong phong trào thi đua ái quốc. 

Ngày 1-2-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 2/SL, thành lập trường Cao đẳng Mỹ thuật. Cũng trong tháng 2-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị về việc xây dựng các đơn vị chủ lực, các tiểu đoàn tập trung phải được trang bị đầy đủ vũ khí và biên chế đủ quân số để có đủ khả năng đánh các đồn lẻ. 

Ngày 12-3-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 12/SL về việc trừng trị tội ăn cắp các đồ quân giới, quân trang, quân dụng trong thời chiến và thời bình.      

                                                                                         Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục