Tiếng việt | English

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Khấu Lấu - Vực Hồ, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (lần thứ nhất từ ngày 6-4-1949 đến ngày 16-5-1949). 

Tại Khấu Lấu - Vực Hồ, các đồng chí phục vụ dựng một căn lán gần bờ sông Phó Đáy gọi là Lán 1, dưới sàn có hầm trú ẩn. Lán 2 được dựng khi Người đi thăm Trung Quốc và Liên Xô. 

Ngày 7-4-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ đội địa phương. Với sắc lệnh này, các đội du kích tập trung được nâng lên thành các trung đội, đại đội bộ đội địa phương huyện, tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh do Đảng bộ địa phương lãnh đạo. 

Ngày 15-4-1949, trong bài Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng Người đã viết:

“Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ”. 

Trong tháng 4-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng quyết định dùng bộ đội chủ lực của quân khu Việt Bắc và bộ đội địa phương hai tỉnh Lạng Sơn, Hải Ninh (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh) mở chiến dịch “Thập vạn đại sơn” giúp Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc mở rộng vùng căn cứ Ung - Long - Khâm. 

Từ ngày 30-4-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tiểu thuyết Giấc ngủ mười năm. Cuốn tiểu thuyết mang tính viễn tưởng, kể về cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 
Ngày 25-4-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 36/SL, thành lập Quỹ tham gia kháng chiến. 

* Bản Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn (từ ngày 16-5 đến ngày 1-6-1949). Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại nhà ông Hà Văn Tung. 

Ngày 17-5-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào Việt Bắc báo tin: Lực lượng địch có chừng ba tiểu đoàn đánh lên Tuyên Quang, quân ta đã phát triển du kích chiến và địa lôi chiến ở dọc sông Lô làm cho chúng bị thương nhiều. 

Trong thời gian này Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Thế nào là Cần, Thế nào là Kiệm. 

                                                                                                                                       Vũ Bé
                                                                                                                         (Theo các tài liệu lịch sử)
(Còn nữa)               

Tin cùng chuyên mục