Cốt lõi thiêng liêng

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân. Tư tưởng của Người về đại đoàn kết dân tộc là một cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng.

Quán triệt tư tưởng đó, Đảng ta đã dẫn dắt toàn dân thực hiện thành công các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giành những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử cả về kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời kỳ đổi mới. Đất nước giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Nhờ đoàn kết nên mọi công việc của đất nước đều được nhân dân đồng thuận, tham gia rộng rãi, nhiệt tình và mang lại kết quả tốt đẹp.

Đặc biệt, trong thử thách vô cùng khó khăn của đại dịch Covid-19 hiện nay, mối đại đoàn kết toàn dân đã và đang được thể hiện vô cùng phong phú và sinh động. Đó là lớp lớp thầy thuốc tình nguyện vào tâm dịch, là các lực lượng bộ đội, công an ngày đêm trực chốt, giúp dân; cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chống dịch và san sẻ yêu thương với đồng bào... Tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trở nên gắn bó, thiêng liêng hơn bao giờ hết, tạo thành sức dân cuồn cuộn vượt qua mọi thử thách.  

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng đã nêu mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới “phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại”. Tại tỉnh ta, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng đã đưa đoàn kết vào chủ đề Đại hội, nay cụ thể hóa bằng các chương trình cụ thể, điển hình là việc “ba cùng” với nhân dân đang diễn ra tại khắp các cơ quan, đơn vị, các miền quê trong tỉnh.

Mới càng thấm thía, việc tăng cường đoàn kết là yếu tố cốt lõi, thiêng liêng tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân; để vững vàng vượt qua khó khăn thử thách, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thái An

Tin cùng chuyên mục