Tăng tốc nhưng phải an toàn

- Những ngày này, các địa phương, các ngành trong tỉnh đang quyết liệt thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 và tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

1. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng với sự lãnh đạo, điều hành tập trung, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, đến nay, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh 17/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu  đã  hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021. Có 2 chỉ tiêu dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng cũng có tốc độ tăng khá cao đó là: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,7% (kế hoạch đề ra là 8,02%); giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 5,6% (kế hoạch đề ra là tăng trên 6%); chỉ tiêu về thu hút khách du lịch đạt 85% kế hoạch năm, dù chịu tác động không nhỏ của dịch COVID-19.

Thời gian còn lại của năm 2021 không nhiều, hiện nay các ngành, địa phương trong tỉnh vẫn đang nỗ lực tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm như đẩy mạnh công tác thu ngân sách, rải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, phấn đấu đảm bảo kế hoạch và tiến độ đề ra, tạo tiền đề để bước vào năm 2022 với một khí thế mới.

2. Cùng với việc tập trung cao cho “tăng tốc”, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, một nhiệm vụ hết sức quan trọng đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đó là công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang tiếp tục tiềm ẩn trong cộng đồng, ai cũng có thể bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào, kể cả khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Do vậy, mọi người tuyệt đối không được chủ quan với dịch COVID -19, không được lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Mỗi người “cần phải biết sợ”, tuân thủ nghiêm 5K và các quy định về phòng, chống dịch của ngành Y tế. Hiện nay, chúng ta đang chống dịch bằng 5K, bằng vắc xin, bằng công nghệ, nhưng vắc xin quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm đối với chính sức khỏe của cá nhân mình, với sự an toàn của cộng đồng.

Việc chúng ta có thích ứng linh hoạt, hiệu quả, an toàn với dịch COVID-19 hay không phụ thuộc rất lớn vào sự vào cuộc của mỗi cá nhân trong cộng đồng, chiến dịch tiêm vắc xin đã và đang được triển khai diện rộng nhưng vẫn cần hơn hết là “vắc xin ý thức” của mỗi cá nhân.

Mai Linh

Tin cùng chuyên mục