Xung lực lớn

- Năm 2021, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Chính vì vậy, kỳ họp mới đây của UBND tỉnh dự tính sẽ có 69/81 nhiệm vụ đã và sẽ hoàn thành theo kế hoạch, còn 9 nhiệm vụ sẽ chuyển sang năm 2022.

Thời gian vật chất để kết thúc năm 2021 còn không đầy 1 tháng, các huyện, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, đảm bảo đến ngày 31-12 giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất, không chuyển nguồn đầu tư sang năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện thu ngân sách nhà nước và tiết kiệm chi ngân sách; tập trung giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để nuôi nguồn thu.

Các cấp, các ngành, địa phương chủ động, linh hoạt áp dụng Nghị quyết số 128 của Chính phủ; vừa chống dịch vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Được biết, Chính phủ đã thiết kế Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Lãnh đạo Quốc hội đã dành 2 ngày để nghe và cho ý kiến về Đề án này cùng với 4 nội dung khác dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường sẽ diễn ra sắp tới.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 cũng sẽ được tổ chức vào ngày mai, kết nối với các điểm cầu trong nước và các học giả, các chuyên gia, nhà nghiên cứu của các nước trên thế giới, góp phần làm rõ thêm các căn cứ khoa học và thực tiễn để cùng với Chính phủ thiết kế gói giải pháp về tài khóa, tiền tệ, nhằm phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh.

Hy vọng quyết tâm chỉ đạo của tỉnh, cùng các quyết sách từ Trung ương sẽ tạo xung lực lớn để về đích các nhiệm vụ năm 2021 và mở đầu thời kỳ phát triển mới sau đại dịch.

Thái An

Tin cùng chuyên mục