Bộ sử đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ

- Cuốn Việt Nam lược sử của học giả Trần Trọng Kim xuất bản năm 1952 được coi là bộ sử đầu tiên của nước ta viết bằng chữ Quốc ngữ. Trần Trọng Kim là một học giả uy tín hàng đầu thế kỷ 20. Tên tuổi của ông gắn liền với những công trình nghiên cứu về văn học và văn hóa, tiêu biểu là Nho giáo, Việt Nam lược sử, Việt Nam văn phạm…

Theo đánh giá của Wikipedia-Bách khoa toàn thư mở, Việt Nam lược sử “là cuốn sách lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ, hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt (cho đến thời Pháp thuộc) và được đánh giá là một trong những cuốn sách sử Việt Nam có phong cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu”. Cuốn sách có 5 quyển: Quyển 1, Thượng cổ thời đại; quyển 2, Bắc thuộc thời đại; quyển 3, Tự chủ thời đại thời kỳ thống nhất; quyển 4, Tự chủ thời đại thời kỳ phân tranh; quyển 5, Cận kim thời đại nhà Nguyễn (1802-1945). Từng quyển là sự khái quát về sự ra đời của một triều đại, chế độ chính trị và năng lực quân sự của các đời vua chống lại sự xâm lược của kẻ thù, mở mang bờ cõi.

Đọc cuốn sách, độc giả hiểu sâu sắc hơn về lịch sử nước nhà và càng trân trọng những giá trị cốt lõi trong hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông. Mỗi gia đình nên có cuốn sách này để giáo dục truyền thống yêu nước cho con trẻ, giúp người trẻ có chí hướng lập thân lập nghiệp, góp phần dựng xây đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp.   

  Bài, ảnh: Sơn Anh

Tin cùng chuyên mục