Thương nhớ thời bao cấp

- Đọc cuốn sách này, ta không khỏi bùi ngùi nhớ về thời gian khổ. Những ai sinh ra trước ...

Những chia sẻ về nghề báo

- Cầm trên tay cuốn sách “Viết báo và theo đuổi sự kiện” của Nhà báo Hàn Ni, phóng viên ...

Tính thời sự của xuất bản

Sự xuất hiện của những cuốn sách được hoàn thành trong và ngay sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát cho thấy sự nhanh nhạy của các đơn vị xuất ...

Bộ sách kỹ năng cho người Việt

Xã hội ngày càng phát triển, con người bị cuốn theo guồng quay rất nhanh, nhiều cuốn sách về kỹ năng cũng được viết theo phong cách mới. Thể hiện ...

Tin xem nhiều