Hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc ở Hùng Lợi

- Hùng Lợi là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, có 10 dân tộc, trong đó trên 47% là đồng bào dân tộc Mông. Do đó, công tác dân tộc luôn là vấn đề quan trọng được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm, thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Linh Văn Chi, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã Hùng Lợi có 1.601 hộ, 7.277 nhân khẩu, trong đó, trên 80% dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, các chương trình, chính sách của nhà nước đối với địa bàn các xã đặc biệt khó khăn như Chương trình 135 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định 2085, chương trình vay vốn phát triển sản xuất,... đã góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu; cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Cầu tràn qua suối vào thôn Yểng được xây dựng từ ngồn vốn Chương trình 135.

Một trong những chương trình hiệu quả nhất ở xã Hùng Lợi là Chương trình 135. Từ năm 2016 đến 2019, Hùng Lợi được hỗ trợ trên 5 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình 135. Trong đó, trên 3,9 tỷ đồng xã đã đầu tư xây dựng được 7 công trình bao gồm đường giao thông, công trình thủy lợi, nhà lớp học, nhà sinh hoạt cộng đồng; duy tu sửa chữa 3 công trình. Trong số gần 1,5 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất, xã đã đầu tư hỗ trợ người dân chăn nuôi, giống cây trồng, máy móc nông nghiệp cho 428 hộ hưởng lợi. Xã xây dựng được 2 mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân tộc thiểu số, đó là mô hình trồng củ đậu và nuôi ong lấy mật cho 90 hộ gia đình được hưởng lợi.

Thôn Yểng có 95% đồng bào dân tộc Nùng. Những năm trước, đường vào thôn vô cùng khó khăn bởi phải qua nhiều suối, mỗi khi trời mưa là biệt lập với bên ngoài. Kinh tế không phát triển vì thiếu vốn, thiếu khoa học kỹ thuật. Ông Sùng Văn Tây, Trưởng thôn cho biết: Thôn đã được đầu tư lớp học, làm đường bê tông nông thôn, cầu tràn từ nguồn 135; 25 hộ được hỗ trợ vốn kỹ thuật nuôi ong lấy mật; các hộ dân được hỗ trợ cây keo giống phát triển trên 60 ha rừng sản xuất. Chính sự hỗ trợ này, người Nùng ở đây đã từng bước thoát nghèo hiệu quả. Hiện toàn thôn có 90 hộ, còn 23 hộ nghèo. 

Chương trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần giúp người dân Hùng Lợi ổn định cuộc sống. Điểm trường mầm non xã Hùng Lợi có 47 học sinh người Mông. Trước đây không có nước, cô giáo phải vận động mỗi phụ huynh khi đến lớp mang theo 1 đến 2 lít nước để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các cháu. Tuy nhiên, nguồn nước cũng chưa đảm bảo, bởi nước được lấy từ giếng đào hoặc các khe, lạch trên núi dùng lâu dài có thể ảnh hưởng về mắt, đường ruột, da... Cô giáo Niêm Thị Vân gắn bó với điểm trường thôn Lè hơn 10 năm qua cho hay, ngày trước lo nhất là nguồn nước cho cô, trò. Từ khi có công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh nhà trường yên tâm hơn. 

Từ năm 2013 đến nay, xã được đầu tư xây dựng 6 công trình nước sạch, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 70% số hộ dân trên địa bàn. Mới nhất, cuối năm 2018, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, xã tiếp tục được đầu tư xây dựng mới 2 công trình cấp nước sinh hoạt với tổng kinh phí hơn 7,1 tỷ đồng. Các công trình đảm bảo cung cấp nước cho 450 hộ dân tại các thôn Quân, Toạt, Nà Trang, Coóc, Yểng, Đồng Trang. Đến nay, các công trình đã cơ bản được hoàn thiện, dự kiến năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng.

Việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn xã Hùng Lợi trong những năm qua đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thông qua đó, người dân đã thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, từ đó, nỗ lực vượt lên khó khăn trong cuộc sống, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững. Năm 2016, xã có tới 68,9% hộ nghèo đến đầu năm 2020 giảm còn 29,9%.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục