Không được đặt tên quá dài, khó sử dụng

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. Theo đó, nội dung khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật Hộ tịch, Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

- Việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

- Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán của con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định theo tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.

Bên cạnh đó, Thông tư số 04/2020/TT-BTP còn có một số điểm chú ý như: Ông bà đi khai sinh cho cháu không cần giấy ủy quyền; Người yêu cầu đăng ký hộ tịch được nộp bản chụp giấy tờ; Hướng dẫn cụ thể cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bị mất; Đơn giản hóa chứng cứ chứng minh cha, mẹ, con; Bổ sung trường hợp khai sinh cho con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân nhưng không được thừa nhận là con chung; Thêm quy định về cải chính hộ tịch và bổ sung thông tin hộ tịch.   

      Thu Hường

Tin cùng chuyên mục