Mức xử phạt hành chính với một số hành vi vi phạm trong phòng, chống COVID-19

- Không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người,... là những hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống COVID-19.

Cụ thể:

- Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (Không đeo khẩu trang nơi công cộng): Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. (Điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP).

- Che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. (Điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP).

- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. (Điểm a khoản 4 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP).

- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. (Điểm c khoản 4 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP).

- Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. (Điểm a khoản 5 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP).

- Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP, (vứt khẩu trang không đúng nơi quy định): Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. (Điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP).

- Hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị (vứt khẩu trang trên vỉa hè, đường phố): Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. (Điểm d khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP).

Lưu ý: Mức phạt tiền quy định như trên là đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.                                                                                 

Thu Hường

Tin cùng chuyên mục