Tin xem nhiều

Cách gạch phiếu bầu đúng luật khi đi bầu cử

- Cách gạch phiếu bầu đúng luật khi đi bầu cử được quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc ...