Tin xem nhiều

Vực Vại giữ gìn bản sắc văn hóa Cao Lan

- Thôn Vực Vại nay là xóm 28, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) là nơi sinh sống của biết bao thế hệ người Cao Lan. Nơi đây có Đội văn nghệ giữ gìn bản sắc văn hóa Cao Lan hoạt động khá ...

Quy định tuyển thẳng vào trường PTDT nội trú

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Theo đó, học sinh dân tộc thiểu số rất ít ...