Tuyên Quang xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

- Củng cố quốc phòng 

Từ năm 1961, máy bay Mỹ đã xâm nhập vùng trời Tuyên Quang. Nhiều lần chúng rải truyền đơn xuống vùng Chiêm Hóa, Na Hang... Nhằm bảo vệ vững chắc địa bàn, chống mọi âm mưu xâm nhập, tiến hành các hoạt động gián điệp, biệt kích của địch, các xã vùng xung yếu được tỉnh chú ý củng cố, từng bước xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch bảo vệ trật tự trị an ở 43 xã xung yếu và 8 xã vùng cao; phát động cuộc vận động bảo mật; phòng gian trong các cơ quan, xí nghiệp và lực lượng vũ trang; thường xuyên nắm vững tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn; tích cực phòng chống gián điệp, biệt kích, kịp thời phát hiện, trấn áp một số phần tử phản động, bất mãn lợi dụng sơ hở của ta, âm mưu lập tổ chức phản động chống phá cách mạng. Năm 1961, lực lượng dân quân tự vệ có 13.675 người (chiếm 8,3% dân số); năm 1963, phát triển thêm 2.758 dân quân, tự vệ. 

Đầu năm 1964, không quân Mỹ đã nhiều đợt do thám, trinh sát Tuyên Quang. Các cấp, các ngành khẩn trương chuyển hướng hoạt động từ thời bình sang thời chiến; vừa đẩy mạnh lao động, sản xuất vừa thực hiện phương án sơ tán, phòng không, chuẩn bị mọi điều kiện để đảm bảo hoạt động trong chiến tranh. Tới tháng 8-1965, có 1.005 hộ với 4.254 nhân khẩu đã di chuyển ra khỏi thị xã. Phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Mỗi người làm việc bằng hai”,... phát triển sâu rộng. Trong năm 1965, hơn 2 vạn đoàn viên, thanh niên đăng ký thi đua “Ba sẵn sàng”; trên 3 vạn phụ nữ đăng ký “Ba đảm đang”; nông dân, xã viên thi đua cải tiến kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. 

Qua 5 đợt tuyển quân đã tuyển 1.476 tân binh. Tỉnh xây dựng một tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly, một đại đội bộ binh, bổ sung cho lực lượng dự bị 200 khẩu súng trường K44. Lực lượng dân quân, tự vệ lên tới 22.804 người, được huấn luyện về kỹ thuật bắn máy bay. Các huyện, thị, cơ quan xây dựng 75 tổ săn máy bay, được trang bị súng trung liên, đại liên. Trung đoàn 246 của tỉnh triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện sự chỉ đạo của Quân khu Việt Bắc, Tuyên Quang đã tổ chức tốt cuộc diễn tập thí điểm phòng chống, đánh địch tập kích và hoạt động gián điệp, biệt kích ở huyện Hàm Yên.          

                                                                                        Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục