Tiếng việt | English

Con mắt tinh đời

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Trước lúc đi xa, Người dặn dò trong Di chúc : “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII tuần qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng tiếp tục nhấn mạnh điều này, trong đó có phần rất kỹ về tiêu chuẩn của các Ủy viên BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư: “Phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng... có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội...”. Trong công tác chuẩn bị nhân sự “phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, thật sự công tâm, trong sáng...”.

Các nhấn mạnh "thật sự..." được lặp lại nhiều lần cho thấy yêu cầu rất cao về xây dựng Đảng, về lựa chọn và sử dụng cán bộ. Thực tiễn cho thấy những căn bệnh hình thức, bệnh thành tích, đối phó và qua loa đại khái vẫn tồn tại. Cùng với đó là căn bệnh “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”, “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng làm một nẻo”...

Thực tiễn cũng cho thấy có những lãnh đạo không thật sự trách nhiệm, nên không dám nghĩ, dám làm, không dám chịu trách nhiệm. Có những cán bộ, đảng viên không thật sự rèn luyện, trau dồi nên chỉ hô hào chung chung, lo vun vén cá nhân, tư duy nhiệm kỳ, thậm chí dối trá, vi phạm pháp luật.

Đó cũng chính là căn nguyên để đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải có “con mắt tinh đời” khi nhìn nhận, đánh giá, lựa chọn cán bộ; chớ để cái mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong. 

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu đúng vào dịp chúng ta đang trong tiến trình đại hội đảng các cấp. Đây chính là dịp để cấp ủy các cấp soi lại việc thực hiện những lời dạy của Bác về xây dựng Đảng, để tổ chức tốt đại hội cấp mình, dùng con mắt tinh đời để lựa chọn cán bộ, lựa chọn được những người vào cấp ủy thật sự xứng đáng. Đây cũng chính là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn lại mình xem đã thật sự rèn luyện, phấn đấu hay chưa, có thật sự xứng đáng với niềm tin của đồng chí, đồng bào?  

Ngọc Linh

Tin cùng dòng sự kiện