Cảnh giác trước những thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã có thông báo về thời gian và nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 15/10/2020.   

Thời gian gần đây, trên một số tờ báo và trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gây ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương trong dư luận xã hội. Trước tình trạng trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã và đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin Truyền thông tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các thông tin xấu độc về Tuyên Quang trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cần tăng cường công tác cung cấp thông tin, kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nổi cộm mà báo chí và dư luận xã hội quan tâm; thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kịp thời xác minh, xử lý thông tin sai lệch trên báo chí, mạng xã hội phản ánh về tình hình địa phương, đơn vị, nhất là những thông tin không đầy đủ, phiến diện, một chiều; chú trọng tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia bình luận tiêu cực hoặc chia sẻ những thông tin xấu, độc, nhất là những thông tin trên các trang của các tổ chức, cá nhân phản động, bất mãn...

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần chủ động tăng cường thông tin trên Cổng/trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị để tuyên truyền kết quả triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội ở lĩnh vực được giao phụ trách. Đồng thời, huy động đông đảo lực lượng trong đơn vị tham gia hoạt động truyền thông, chia sẻ các thông tin chính thống trên không gian mạng xã hội để giúp nhân dân có cái nhìn tích cực và xây dựng niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng.

Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh là các cơ quan ngôn luận chủ lực, chính thống của tỉnh kịp thời cập nhật thông tin thời sự về chính trị , kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin sai lệch về địa phương.

Sở Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tăng cường theo dõi, xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin sai sự thật, những hành vi lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, vu khống, tố cáo sai sự thật nhằm bôi nhọ các tổ chức, cá nhân. Phối hợp với các đơn vị cung cấp mạng xã hội gỡ bỏ thông tin xấu độc, ảnh hưởng nghiêm trọng và gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương.

Cảnh giác, nhận diện và xử lý kịp thời những thông tin xấu, độc trên báo chí và mạng xã hội sẽ góp phần quan trọng để tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Đây cũng chính là những hành động thiết thực nhất để góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhữ Khánh
(Sở Thông tin và Truyền thông)

Tin cùng dòng sự kiện