Tiếng việt | English

Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 (BCĐ35) Trung ương nhấn mạnh điều này tại Hội nghị tổng kết công tác Công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của BCĐ35 Bộ Công an, sáng nay, 17-2.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ35 Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hoàng Vĩnh Bảo, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương...

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Giữ vững trận địa tư tưởng, đảm bảo môi trường thông tin lành mạnh

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có Bộ Công an và BCĐ35 Bộ Công an đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2019. Đã chủ động nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời ý đồ, âm mưu hoạt động chống phá của các đối tượng thù địch, phản động; phát hiện đấu tranh từ sớm, từ xa. Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện, vụ việc “nóng”, phức tạp, nhạy cảm, góp phần đẩy lùi các thông tin xấu, độc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận sự chủ động của BCĐ35 Bộ Công an trong thông tin các hoạt động của lực lượng CAND để góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, “phủ xanh” thông tin và đẩy lùi các tiêu cực; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai hoạt động, theo dõi, phân loại, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật...

Bước sang năm 2020 là năm đặc biệt, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng mà Việt Nam đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quốc tế như Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.., đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu BCĐ35 các cấp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn để giữ vững trận địa tư tưởng, đảm bảo môi trường thông tin thực sự lành mạnh, phục vụ tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII. “Đây là yêu cầu cao nhất, đề nghị mỗi cơ quan, ban ngành cần nỗ lực”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ.

Thông tin là “đi trước, mở đường”, tránh “chạy theo, nói lại”

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị BCĐ35 Bộ Công an bám sát và quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện các nghị quyết và kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCĐ35 Trung ương và các ý kiến chỉ đạo của bộ phận thường trực BCĐ. Nâng cao công tác tuyên truyền để lan toả nhanh những thông tin tích cực.

“Các cơ quan báo chí, truyền hình trong CAND phải tăng cường phối hợp để làm tốt việc này, chủ động thông tin tích cực. Là cơ quan nắm giữ nhiều thông tin nguồn rất quan trọng mà dư luận, xã hội quan tâm, nếu chúng ta cung cấp không kịp thời, không chính xác sẽ dẫn tới tình trạng “chạy theo, nói lại”. Trong khi phương châm của thông tin là phải “đi trước, mở đường”, sự kịp thời, chính xác rất quan trọng”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tăng cường tổ chức lực lượng đảm bảo tinh thông, trí tuệ, vừa nghiên cứu sâu về nền tưởng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để kết hợp tổ chức nhiều bài viết có tính định hướng, giải quyết các vấn đề lý luận trong thực tế, thông tin hằng ngày, góp phần lấn át các thông tin tiêu cực. “Tăng cường bảo vệ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước song cần cân nhắc, cố gắng tránh tối đa xu hướng tôn vinh quá mức, ca ngợi quá mức”, Trưởng BCĐ35 Trung ương lưu ý.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị BCĐ35 Bộ Công an tăng cường các biện pháp kỹ thuật, công nghệ để hướng dẫn cán bộ chiến sỹ (CBCS) bảo vệ thông tin cá nhân, phòng chống lộ, lọt tài liệu nội bộ. Tránh tình trạng một số đối tượng lợi dụng để pha trộn giữa thông tin đúng và thông tin sai để xuyên tạc, bóp méo; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật những cá nhân vi phạm. “Vấn đề này đòi hỏi chúng ta không chỉ giải quyết cái gốc mà còn phải xử lý cả phần ngọn, xử lý cả gốc lẫn ngọn một cách kịp thời”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý.

Chủ động cung cấp thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng BCĐ35 Trung ương, đồng thời sẽ quán triệt vào phương hướng công tác của BCĐ35 Bộ Công an trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị thành viên BCĐ và các bộ phận liên quan cần xác định việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, góp phần phục vụ cho sự ổn định chính trị, đảm bảo thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như rất nhiều sự kiện đối ngoại khác của đất nước. Tiếp tục kiện toàn BCĐ35 từ Bộ đến địa phương, bổ sung thành viên, quy chế làm việc và nâng cao tính quyết liệt, chủ động của các thành viên trong BCĐ; tiếp tục đổi mới phương thức, biện pháp đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực này; tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành, đặc biệt giữa Bộ Công an với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Bộ Quốc phòng và cấp uỷ một số địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm trai trái, thù địch...; tiến hành tổng kết, đánh giá, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực, làm tốt.

“Bên cạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cần nghiên cứu, đưa ra những thông tin chính thống, tích cực. Phát huy ưu thế là cơ quan có nguồn tin gốc để có nhiều bài viết cung cấp thông tin chính thống, tích cực, định hướng dư luận”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ, đồng thời đề nghị các thành viên BCĐ35 Bộ Công an quán triệt tốt tinh thần chỉ đạo, tạo sự chuyển biến thực sự, đảm bảo tốt yêu cầu đặt ra...

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cho biết, trong năm 2019 các đơn vị báo chí, xuất bản trong CAND đã duy trì các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải hàng trăm bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các bài viết, chuyên mục, chương trình trên báo chí CAND đã góp phần vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các phần tử xấu, hạn chế sự tác động, bẻ lái tư tưởng của các luồng thông tin độc hại, nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân...

Về một số giải pháp trong thời gian tới, Trung tướng Mai Văn Hà khẳng định sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trong CAND, trong đó sắp xếp lại hệ thống báo in theo đúng quy hoạch, có phương án đầu tư, nâng cao chất lượng truyền hình và đổi mới, phát triển báo điện tử theo hướng mô hình toà soạn hội tụ. Giải pháp thứ hai là nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí với Công an các đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền, nhất là trong các chuyên án, vụ án lớn, bởi “truyền thông hiện đại phải trực tiếp, tương tác và thực tế mới có sức thuyết phục”.

Thêm nữa là sự phối hợp trong xử lý thông tin khi có vấn đề “nóng”, dư luận xã hội quan tâm. “Công an các đơn vị, địa phương cần kịp thời cung cấp thông tin chính thống để tránh việc dư luận xã hội suy diễn hay bị các thế lực thù địch xuyên tạc, bóp méo” – Trung tướng Mai Văn Hà nhấn mạnh. Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND, nhất là các cơ quan truyền thông chủ lực.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CNC), các thế lực thù địch, tổ chức phản động và các đối tượng chống đối luôn tìm mọi cách để công kích, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Được sự phân công của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian vừa qua Cục đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ TT&TT, các đơn vị của Quân đội điều tra, xử lý các đối tượng. Riêng năm 2019 đã tổ chức đấu tranh 7 chuyên án, khởi tố 5 đối tượng, triệu tập xử lý hành chính 20 đối tượng.

“Chúng tôi cũng phối hợp với các nhà mạng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài gỡ bỏ những trang thông tin điện tử mang lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; có hệ thống bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để góp phần “phủ xanh” thông tin, hạn chế không cho các thông tin xấu, độc lan tràn...” – Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính cho hay. Bày tỏ đồng tình với Trung tướng Mai Văn Hà trong việc tổ chức truyền thông, thông tin trong các chuyên án, vụ án lớn, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng CNC cũng đề nghị cần khắc phục những vướng mắc của hệ thống pháp luật trong việc điều tra, xử lý các đối tượng tung tin xấu, độc trên mạng xã hội.

“Luật An ninh mạng ra đời nhưng các nghị định quy định chi tiết một số điều trong luật chưa được ban hành. Liên quan chế tài xử phạt chưa có. Việc phối hợp giám định những chứng cứ điện tử rất khó khăn, đề nghị cần sớm được nghiên cứu, bổ sung”, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính lý giải.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu giải pháp, thời gian tới Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Bộ Quốc phòng trong việc tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt thông tin cần có lớp lang, theo tuyến, hướng. Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị, trong CAND, các cục nghiệp vụ cần phối hợp để sớm đưa tin chính thống lên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, đồng thời có các kế hoạch truyền thông ngay từ ban đầu đối với các chuyên án, vụ án lớn.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT cần định hướng cho các phóng viên báo chí trong quy trình tác nghiệp tại các đơn vị, tránh tình trạng lợi dụng vai trò của báo chí để trục lợi không chính đáng...

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND cho biết, mặc dù là đơn vị giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhưng Học viện cũng thành lập một tiểu ban bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hoạt động tương đối hiệu quả. Cùng với đó là tổ chức thi tìm hiểu Luật An ninh mạng cho hơn 10.000 cán bộ chiến sỹ và học viên; tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng xử lý thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Học viện CSND cũng đã quán triệt, đưa chuyên đề về kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình đào tạo tại các địa phương, qua đó lan toả ý thức tự bảo vệ, tự đề kháng của các cán bộ chiến sỹ Công an. “Chúng tôi muốn mỗi cán bộ chiến sỹ Công an sẽ trở thành tuyên truyền viên và người chiến đấu trên lĩnh vực này”, GS.TS Trần Minh Hưởng nêu quan điểm. 

Theo cand.com.vn

Tin cùng dòng sự kiện