Tỉnh táo trước những thông tin xuyên tạc về công tác phòng chống tham nhũng

- Tham nhũng đã có lịch sử lâu đời, nó diễn ra ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan tới quản lý kinh tế, xã hội. Tham nhũng là trở ngại lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tháng 12/2003, đại diện của hơn 120 quốc gia trên thế giới đã họp tại Mêxico để thông qua Công ước Chống tham nhũng của Liên hợp quốc. Công ước được đánh giá là bước tiến của cộng đồng quốc tế trong hợp tác chống tham nhũng, với hơn 110 nước tham gia ký kết, trong đó có Việt Nam. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã lấy ngày 19-12 hàng năm làm ngày Quốc tế chống tham nhũng để bày tỏ sự quan ngại về vấn đề tham nhũng trên toàn cầu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác phòng, chống tham nhũng của nước ta đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, tạo được hiệu ứng tích cực, làm tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Trước những thành quả đó, các thế lực phản động, thù địch hết sức hậm hực, cay cú, tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, chúng không chịu thừa nhận những gì Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm để phòng, chống tệ nạn tham nhũng suốt thời gian qua.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quan liêu tham ô, lãng phí là tội ác, phải tẩy sạch nó, phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong, mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc”. Đảng và Nhà nước ta thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh với nạn tham nhũng và đã đạt được những kết quả quan trọng, như phát biểu của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương Nguyễn Phú Trọng: “Từ sau khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại nhiều dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế”, được cán bộ, Đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận”.

Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, những năm gần đây, chúng ta đã đưa ra xét xử nhiều vụ tham nhũng, xử lý hình sự nhiều cán bộ cao cấp, gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, tướng lĩnh... Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành, tuyệt đại đa số người dân (93%) bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay của Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng, được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm làm trong sạch bộ máy, tổ chức của Đảng, Nhà nước, không phải cuộc “đấu đá”, hay “thanh trừng nội bộ” như luận điệu của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị rêu rao hòng làm lung lay lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.                            

Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện