Tiếng việt | English

Vai trò của cấp ủy chi bộ trong phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

- Để việc phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt kết quả tốt, đòi hỏi cấp ủy các cấp phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó phải khẳng định vai trò của cấp ủy chi bộ có ý nghĩa quan trọng.

Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị là một việc phức tạp và khó, nhất là trong phạm vi của chi bộ, liên quan đến mối quan hệ giữa các đảng viên trong chi bộ. Hiện nay, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi cấp ủy các chi bộ phải chủ động thực hiện nhiều giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện đó.

Mỗi tổ chức đảng có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, tuy nhiên trong công tác phòng, chống những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó mỗi cấp ủy, đặc biệt là cấp ủy chi bộ, nơi gắn bó với đảng viên đều phải làm tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, Phải thật sự lắng nghe, thực sự cầu thị và trao đổi một cách thẳng thắn, chân thành với đảng viên trong chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ phải dành thời gian thỏa đáng để gợi mở, lắng nghe những suy nghĩ, tâm tư của đảng viên, qua đó trao đổi, làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm.

Hai là, Thông tin kịp thời, đầy đủ đến đảng viên chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, lên kế hoạch của cấp ủy thực hiện các nghị quyết của cấp ủy cấp trên, giúp cho đảng viên nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng, từ đó tạo sự thống nhất trong tư tưởng, đồng thuật trong hành động. Việc thông tin đến đảng viên có thể không đợi đến kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng của chi bộ, mà mỗi khi có thông tin quan trọng cấp ủy phải chủ động thông tin, trao đổi ngay để giúp cho đảng viên tiếp nhận một cách đầy đủ, nhanh và kịp thời.

Ba là, Phân công các đồng chí trong cấp ủy tham gia chỉ đạo, phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể của chi bộ; nắm bắt kịp thời việc thực hiện Nghị quyết chi bộ của từng đảng viên. Song song với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phải chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết của chi bộ. Mỗi đồng chí cấp ủy viên phải làm tốt việc nêu gương trong việc thực hiện nhiệm vụ để đảng viên noi theo. 

Hoàng Bách

Tin cùng dòng sự kiện