Yên Sơn có 8 đơn vị bầu cử cấp huyện và 168 đơn vị bầu cử cấp xã

- Chiều 4-3, Uỷ ban bầu cử huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đến ngày 3-3-2021; phân công cụ thể các thành viên Uỷ ban bầu cử huyện; triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

UBND huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử huyện với 15 thành viên; UBND các xã đã thành lập 28 Ủy ban bầu cử với tổng số 308 thành viên. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất đảm bảo theo đúng cơ cấu, thành phần quy định. Ở cấp huyện, tổng số đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 35, được ấn định 8 đơn vị bầu cử. Cấp xã, tổng số đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 647, được ấn định 168 đơn vị bầu cử. 

Các đại biểu đã thảo luận, nêu một số ý kiến về vấn đề thực hiện quy trình các bước tổ chức giới thiệu người ứng cử, tổ bầu cử cấp huyện, cấp xã; công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong công tác bầu cử… 

Tin, ảnh: Minh Thủy 

Tin cùng dòng sự kiện