Tiếng việt | English

Chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở

- Đến nay, các tổ chức đảng cơ sở được lựa chọn để tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức xong đại hội chi bộ trực thuộc. Đồng thời chuẩn bị tốt văn kiện và nhân sự, khánh tiết để tiến hành đại hội trong tháng 3 và tháng 4 - 2020 theo đúng kế hoạch đề ra.

Đảng bộ phường Hưng Thành được Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức điểm đại hội cấp cơ sở của tỉnh. Đến nay các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội và hoàn thành vào ngày 13-1. Đảng ủy phường coi trọng công tác xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, xác định đúng và trúng những khâu đột phá và mục tiêu tổng quát trong giai đoạn tới.

Để xây dựng cơ cấu nhân sự chất lượng, phù hợp hơn nhiệm kỳ trước, Đảng ủy đã căn cứ trên cơ sở kết quả quy hoạch, bổ sung quy hoạch đã được cấp trên phê duyệt. Là đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh nên công tác tuyên truyền đại hội được Đảng ủy phường quan tâm nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ rất sớm, Đảng ủy đã lựa chọn 2 công trình chào mừng đại hội từ nguồn huy động xã hội hóa trị giá 170 triệu đồng là sân trường mầm non và khuôn viên vườn hoa tại trụ sở của phường.

Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Hưng Thành.

Đảng bộ trường THPT chuyên Tuyên Quang là cấp ủy cơ sở đại diện cho khối hành chính - sự nghiệp được Thành ủy lựa chọn đại hội điểm cấp thành phố, đến nay cũng đã cơ bản hoàn thành mọi điều kiện. Theo đồng chí Vũ Đình Thuận, Hiệu trưởng nhà trường, dự thảo văn kiện lần 1 cũng đã được Đảng ủy thông qua và được thảo luận, đóng góp ý kiến tại các đại hội chi bộ trước ngày 18-1-2020. Đảng ủy đang hoàn thiện lần 2 để chuẩn bị báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Về nhân sự tái cử và tham gia lần đầu cũng đã chuẩn bị xong theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Công tác nhân sự có nhiều thuận lợi do nguồn nhân sự khá dồi dào. Số lượng cấp ủy viên giảm so với nhiệm kỳ trước. Đồng thời đảm bảo cơ cấu nữ chiếm từ 15%, độ tuổi dưới 40 tuổi chiếm từ 10% trở lên.

Về văn kiện, để đảm bảo đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, BCH Đảng bộ đã sớm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các khâu đột phá của nhiệm kỳ trước. Vì vậy, trong văn kiện đại hội lần này, Đảng bộ xác định mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ một cách toàn diện, sát thực tế hơn. Nếu như nhiệm kỳ trước, đảng bộ lựa chọn mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ, xây dựng trường THPT Chuyên trở thành trường điển hình về đội ngũ và tổ chức hoạt động giáo dục thì tại văn kiện đại hội lần này, đảng bộ xác định mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ xây dựng trường phát triển toàn diện, vững chắc. Từ đó, đảng bộ xác định 2 nhiệm vụ đột phá là đổi mới toàn diện công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và xây dựng đội ngũ giáo viên có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nắm chắc nghiệp vụ, giỏi chuyên môn.

Đảng bộ huyện Hàm Yên đã lựa chọn 2 chi bộ, đảng bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ xã Bình Xa và Chi bộ Điện lực. Đến giữa tháng 1-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy, cán bộ chủ chốt cấp huyện, cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời phê duyệt quy hoạch đối với 154 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Theo đồng chí Nguyễn Duy Hòa,  trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, ngay sau khi lựa chọn tổ chức đảng để tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở, Ban Tổ chức Huyện ủy đã hướng dẫn sát sao từ công tác xây dựng văn kiện, xây dựng cơ cấu nhân sự đối với các tổ chức đảng để công tác chuẩn bị cho đại hội điểm được diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Tổ văn kiện Đảng bộ xã Bình Xa (Hàm Yên) họp triển khai nhiêm vụ.

Đồng chí Lê Ngọc Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Xa (Hàm Yên) cho biết, Đảng ủy xã đã thực hiện đúng quy trình trong công tác nhân sự, đảm bảo sự đổi mới, kế thừa ngay từ trong cấp ủy. Số lượng cấp ủy viên khóa mới dự kiến được đổi mới 1/3. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ và độ tuổi trẻ đều tăng 5% so với nhiệm kỳ trước. Trên 75% cấp ủy viên tái cử có trình độ đại học, 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị; số lượng cấp ủy viên tham gia lần đầu 100% có trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị. Về văn kiện đại hội, đến nay đã thông qua và lấy ý kiến tại Hội nghị BCH Đảng bộ xã mở rộng lần thứ 3 và đã xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy lần 1. Hiện nay, tổ văn kiện đang hoàn thiện để trình Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2. Công trình chào mừng đại hội trị giá 670 triệu đồng là 2 lớp học mầm non từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và xã hội hóa cũng đã hoàn thành. Đảng bộ xã đã sẵn sàng để tổ chức đại hội điểm trong tháng 4 - 2020.

Đảng bộ xã Tứ Quận được Huyện ủy Yên Sơn lựa chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng trong huyện. Theo đồng chí Hà Văn Thị, Bí thư Đảng ủy xã Tứ Quận, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ hoàn thành đại hội từ rất sớm để làm cơ sở chuẩn bị đại hội cấp xã. Đến ngày 19-1, 18/18 chi bộ đã hoàn thành đại hội. Văn kiện đại hội đã được thông qua tại các hội nghị BCH Đảng bộ xã mở rộng, Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 2-2020. Quy trình nhân sự, Đảng ủy đã bám sát sự hướng dẫn của cấp trên để xây dựng cơ cấu nhân sự, trong đó đảm bảo tỷ lệ nữ và độ tuổi trẻ, dân tộc thiểu số theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của đảng bộ.

Chuẩn bị tố mọi mặt để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở là yếu tố quyết định thành công cho đại hội cấp cơ sở trên toàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng dòng sự kiện