Tiếng việt | English

Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ thành phố Tuyên Quang

- Ngày 20-5, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ thành phố Tuyên Quang.


Các đại biểu dự hội nghị.

Đến thời điểm này, Đại hội điểm cấp cơ sở của thành phố đã thành công tốt đẹp. Các đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ trường THPT Chuyên là đại hội điểm khối đơn vị sự nghiệp thành phố và Đảng bộ khối cơ quan UBND thành phố là đại hội điểm của khối hành chính sự nghiệp. Các đảng bộ đã chủ động, tích cực trong tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố và tổ chức đại hội đạt kết quả. Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng, sát với tình hình thực tế. Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành và các chức danh chủ chốt đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan. Công tác điều hành trong đại hội của đoàn chủ tịch đảm bảo khoa học, nội dung, chương trình đầy đủ, đúng trình tự theo quy định… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi ý kiến, chỉ ra một số vấn đề cần rút kinh nghiệm đối với công tác chuẩn bị đại hội; về văn kiện đại hội; quá trình điều hành đại hội của đoàn chủ tịch; về công tác chuẩn bị nhân sự và phần bầu cử… Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tổ chức đại hội sau cần lưu ý các hạn chế mà các đại hội điểm đã mắc phải để rút kinh nghiệm, nắm chắc các quy trình, trình tự tổ chức đại hội để tổ chức đại hội tốt hơn.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng dòng sự kiện