Tiếng việt | English

Ý kiến của đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đồng chí Hoàng Việt Phương
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Yên Sơn
 

Lãnh đạo xây dựng LLVT huyện vững mạnh, toàn diện

Bên cạnh xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự chính quy, tinh nhuệ, Đảng ủy sẽ quan tâm, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo chất lượng, số lượng, chú trọng về chính trị, đáp ứng sự phát triển trong tình hình mới và nhiệm vụ của đơn vị. Đảng ủy Quân sự huyện sẽ tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện để LLVT huyện thực sự làm nòng cốt cùng hệ thống chính trị, nhân dân địa phương làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.


 

Trung tá Nguyễn Đức Trung
Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 247

 

Tập trung lãnh đạo, thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá

Để thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá trọng tâm của nhiệm kỳ mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ. Từng cấp ủy, chi bộ có chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể. Chỉ huy các cấp nêu cao trách nhiệm, thường xuyên nắm các tình hình đơn vị, đồng bộ các biện pháp trong quản lý, duy trì kỷ luật. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội; xử lý kiên quyết, nghiêm minh mọi vi phạm, chống biểu hiện che dấu khuyết điểm, chạy theo thành tích. Cấp ủy các cấp làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng thao trường huấn luyện cấp huyện, cấp xã.


 

Đại úy Kim Xuân Hoàng
Phó Bí thư Chi bộ, Đại đội trưởng Đại đội 20, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh

 

Nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tôi sẽ nghiên cứu kỹ Nghị quyết, tham mưu cho Chi ủy cụ thể hóa các mục tiêu sao cho sát với tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị. Đồng thời tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn để nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa mới, các chi, đảng bộ cơ sở sẽ phát huy vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Bích Hằng

Tin cùng dòng sự kiện