Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc

Trực tiếp- Sáng nay 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước sang ngày làm việc chính thức thứ hai.

Tự động cập nhật

11h35: Đại hội kết thúc chương trình buổi sáng

Chiều nay, Đại hội tiếp tục nội dung chương trình và bế mạc.

11h13: Đại hội tiếp tục thảo luận

Đồng chí Hà Đình Khiêm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham luận về các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

Đồng chí nêu 6 giải pháp cần thực hiện là: làm tốt công tác tuyên truyền trong các ngành, cấp và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tổ chức vận hành thông suốt, đồng bộ cơ chế lãnh đạo trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; tập trung xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần, kinh tế; nắm bắt, dự báo chính xác tình hình; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng tinh, gọn, mạnh.

Đồng chí Đinh Công Thơ, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên tham luận về một số giải pháp hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025. 

Theo đồng chí, cần phải thực hiện tốt công tác dân vận để phát huy tính chủ động trong nhân dân; gắn kết xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, sinh thái; hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện một cách bài bản, cụ thể, gắn với thực tiễn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở.

10h45: Công bố kết quả bầu cử đại biểu chính thức và bầu đại biểu dự khuyết bầu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ban kiểm phiếu công bố danh sách đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu.

Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ảnh: Thành Công

9h10: Đại hội thảo luận

Đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tham luận các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, liên kết vùng.

Đồng chí đề cập đến các giải pháp về chính sách quy hoạch, kế hoạch; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa tham luận về giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Theo đồng chí, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu chú trọng việc lựa chọn những vấn đề tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm để đăng ký và cam kết thực hiện. Công tác biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến cần được quan tâm để nhân rộng.

Đồng chí Lộc Kim Liễn, Phó Giám đốc Sở Công thương tham luận về giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, giai đoạn 2020 - 2025. 

Một số giải pháp đồng chí đề xuất là: đẩy mạnh hoạt đỗng úc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, đất đai, thủ tục hành chính, nguồn nguyên liệu, lao động để thu hút ngành công nghiệp mới, công nghệ cao, các dự án công nghiệp có công nghệ hiện đại, công nghiệp sạch, đóng góp cho ngân sách.

Đồng chí Vũ Đình Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham luận về giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Đồng chí đề xuất các giải pháp: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp, ưu tiên các giải pháp phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ quản lý và giáo viên; thực hiện tốt chương trình thay sách giáo khoa theo đúng lộ trình; tập trung đầu tư xây dựng trường THPT chuyên; đẩy mạnh việc phân cấp và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; thực hiện phân luồng hiệu quả giáo dục, đầu tư nguồn lực cho giáo dục đào tạo.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. 

Đồng chí cho rằng để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và triển khai đồng bộ nội dung, phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham luận về các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các giải pháp được đề xuất là tham mưu với Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, hoàn thiện cơ chế thực hiện phương thức Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở; tham mưu với UBND tỉnh ban hành cơ chế thẩm định về an ninh đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham luận các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Đồng chí nêu giải pháp trọng tâm là cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ, các tổ chức đoàn thể; nắm chắc tình hình địa bàn theo hướng gần dân, sát dân, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần xác định việc đổi mới là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

8h10: Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm điều hành phiên bầu cử, thông báo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội; trình bày Đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đoàn đại biểu gồm 19 đồng chí, trong đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm là đại biểu đương nhiên, đại biểu được bầu tại Đại hội là 18 đồng chí.

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Công

Đại hội bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 2 đồng chí. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII giới thiệu 20 đồng chí để Đại hội bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội thảo luận về Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ứng cử, đề cử tại các tổ đại biểu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm báo cáo kết quả thảo luận tại các tổ đại biểu. Qua thảo luận không có đại biểu nào ứng cử, đề cử ngoài danh sách 20 đồng chí được giới thiệu.

Đại hội biểu quyết danh sách bầu 20 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ảnh: Thành Công

Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thành Công

8h00: Đại hội báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII gồm 13 đồng chí. 

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Hội nghị bầu hai Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII là: đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XVII, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu 3 đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Hưng

Thay mặt Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu, hứa trước Đại hội luôn giữ vững phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việt Hòa - Thủy Châu

Tin cùng dòng sự kiện