Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc phiên buổi chiều

Trực tiếp - Chiều nay 14-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc. Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận và tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

16h55: Chương trình buổi chiều kết thúc. Sáng mai 15 -10, Đại hội tiếp tục làm việc

16h30: Lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ảnh: Thành Công.


Ảnh: Thanh Phúc.

16h15: Công bố kết quả kiểm phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Ban kiểm phiếu công bố danh sách trúng cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 đồng chí.

15h40: Đại hội thảo luận

Đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên tham luận về các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. 

Ảnh: Thanh Phúc

Công tác kiểm tra phải tiến hành thường xuyên, toàn diện, khách quan, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính, xây là chính. Công tác kiểm tra, giám sát cần nắm chắc tình hình, chú ý phát hiện dấu hiệu vi phạm qua báo chí, dư luận, tố giác của nhân dân; gắn kết chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên với tự kiểm tra của cấp dưới.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham luận về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Ảnh: Thành Công

Đồng chí đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới, tăng cường chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác cải cách hành chính, cải cách thể chế, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham luận về các giải pháp phát huy tiềm năng, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đồng chí đề xuất các giải pháp về công tác thông tin, xúc tiến quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, ưu tiên các khu, điểm du lịch trọng điểm; chú trọng phát triển các sản phẩm lưu niệm, ẩm thực, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng…

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tham luận các giải pháp thúc đẩy phát triển lâm nghiệp, đưa Tuyên Quang trở thành một trong những tỉnh điển hình về phát triển lâm nghiệp bền vững.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị của rừng; sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên rừng và phát huy giá trị của từng loại rừng; thực hiện hiệu quả các chính sách đầu tư của Nhà nước về phát triển lâm nghiệp, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.

14h45: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tiếp tục điều hành phần bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Đại hội nhất trí 100% danh sách bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 54 đồng chí.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% số lượng, thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Công

Ảnh: Thanh Phúc

14h20: Đại hội tổ chức họp tổ, thảo luận về Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII và ứng cử, đề cử tại các tổ đại biểu

Tổ đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh. Ảnh: Thành Công

Tổ đại biểu huyện Hàm Yên. Ảnh: Thành Công

Tổ đại biểu Công an tỉnh. Ảnh: Thanh Phúc

Tổ đại biểu thành phố Tuyên Quang.  Ảnh: Thanh Phúc

Tổ đại biểu huyện Yên Sơn. Ảnh: Thành Công

Tổ đại biểu Sơn Dương. Ảnh: Thành Công

Tổ đại biểu huyện Lâm Bình. Ảnh: Thành Công

Tại các tổ đại biểu, không có đại biểu nào tự ứng cử và đề cử đại biểu ngoài danh sách nhân sự đã giới thiệu tại đại hội.

14h00: Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Đại hội tiếp tục phiên làm việc buổi chiều. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội điều hành phần bầu cử. Đồng chí báo cáo với Đại hội về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất trình Đại hội bầu 48 đồng chí tại đại hội, khuyết 1 đồng chí, sẽ kiện toàn, bổ sung trong nhiệm kỳ danh sách giới thiệu để bầu là 54 đồng chí. 100% đại biểu nhất trí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông qua danh sách nhân sự giới thiệu tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua cơ cấu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Công

Việt Hòa - Thủy Châu

Tin cùng dòng sự kiện