Đại hội XIII của Đảng tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương

- Chiều nay (30-1), tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại hội trường. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Đoàn Chủ tịch thực hiện bầu cử BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội đã thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau khi thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các đại biểu về đoàn ghi phiếu tại đoàn và trở lại hội trường tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước đó, ngày 28-1, Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Đại hội cũng đã dành cả ngày 29-1 làm việc tại đoàn về công tác nhân sự. Các đại biểu đã nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm bỏ phiếu bầu cử.

Để chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, công tác nhân sự được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Kết quả bầu cử sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất. Báo Tuyên Quang online sẽ tiếp tục cập nhật...

Tin, ảnh: Thành Công

Tin cùng dòng sự kiện