Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm được bầu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII

- Như tin đã đưa, chiều nay 30-1, ngày làm việc thứ 5, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Trung ương khóa XIII và tiến hành công bố kết quả bầu cử.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm
Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang

 

Theo đó, Đại hội đã bầu 200 Ủy viên BCH Trung ương khóa XIII, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang được bầu vào BCH Trung ương khóa XIII với phiếu tín nhiệm cao.

Các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII được cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi: Dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên.

Cũng trong buổi làm việc chiều nay, Đại hội thông qua việc điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào thứ hai, ngày 1-2-2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm với các đại biểu dự Đại hội.

Ngày mai, Chủ nhật 31-1-2021, Đại hội nghỉ. BCH Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

                                                         

Tin, ảnh: Thành Công

Tin cùng dòng sự kiện