Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trực tiếp- Sáng nay 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 long trọng khai mạc. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.
 

11h15: Đại hội kết thúc chương trình làm việc buổi sáng. Chương trình làm việc buổi chiều bắt đầu từ 14h00

10h55: Đại hội tiếp tục thảo luận

Đồng chí Đoàn Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy phường An Tường tham luận về nội dung: “Một số hạn chế, khuyết điểm trong báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020". Đồng chí đã đề xuất một số giải pháp như: Làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đồng chí và đánh giá, phân loại cán bộ của cấp có thẩm quyền, từ đó có đủ căn cứ để lựa chọn giới thiệu cán bộ tham gia cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Tập thể cấp ủy phải là trung tâm giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng, phòng ban, cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Đoàn Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy phường An Tường tham luận.

10h50: Đoàn đại biểu thành phố Ninh Bình tặng hoa chúc mừng đại hội

10h30: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã đạt được. Đồng chí đề nghị đại hội tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố cần tập trung thực hiện 4 nội dung: Huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, tập trung phát triển trung tâm thành phố theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh; tích cực thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; phát huy và nâng cao hiệu quả Lễ hội Thành Tuyên, xây dựng thương hiệu Lễ hội Thành Tuyên thành di sản phi vật thể Quốc gia để phát triển du lịch bền vững; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tặng đại hội bức tranh thêu Tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang".

Đồng chí đề nghị, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX hoàn thiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa để tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

10h10: Đại hội thảo luận

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham luận về giải pháp phát triển dịch Vụ, thương mại, quy hoạch Mỹ Lâm thành trung tâm du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng. Thành phố cần xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển các khu, điểm dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn... theo quy hoạch được duyệt; tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất, cân đối và phân bổ quỹ đất phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình trọng điểm và tạo quỹ đất sạch để thu hút, kêu gọi đầu tư các công trình, dự án phục vụ hoạt động dịch vụ, thương mại.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham luận.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Nội vụ thành phố tham luận một số giải pháp góp phần thực hiện tốt nội dung "Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính". Theo đại biểu, cần thực hiện một số giải pháp như: Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn mới (2021 - 2030); thực hiện có hiệu quả chính quyền điện tử, tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và trong cung cấp dịch vụ công.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Nội vụ thành phố tham luận.

9h35: Đồng chí Phạm Quốc Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết với 5 nội dung: Tập trung phát triển kinh tế, trước hết là các nhiệm vụ trọng tâm; giữ vững quốc phòng - an ninh và phòng chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo xây dựng chính quyền, đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

9h20: Đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo.

Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 12-3-2020 của BTV Thành ủy về tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX và việc nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp. Tại các hội nghị, đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã có 984 lượt ý kiến tham gia. Trong đó, có 970 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; 14 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tập trung vào giải pháp chủ yếu thực hiện các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

9h00: Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày báo cáo kiểm điểm.

Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ thành phố thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chế độ tập thể, phân công cá nhân phụ trách, trong đó coi trọng trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế -  xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kịp thời ban hành các chương trình hành động, các nghị quyết chuyên đề để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX. Thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những việc phát sinh, việc khó trên địa bàn. Nhờ đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và cả nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, BCH Đảng bộ thành phố cũng chỉ rõ, kinh tế thành phố phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở trên một số lĩnh vực có mặt hạn chế; chất lượng một số phong trào chưa sâu rộng… nguyên nhân là do việc lãnh đạo của một số cấp ủy đối với chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thiếu chủ động, chưa quyết liệt; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý còn hạn chế...BCH Đảng bộ thành phố đã rút ra một số bài học kinh nghiệm và các biện pháp trọng tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế.

8h25: Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung trình bày báo cáo chính trị

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung trình bày báo cáo chính trị.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX trình tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, bám sát phương châm, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX; vận dụng đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào điều kiện thực tế của thành phố, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 15/17 nhóm chỉ tiêu cụ thể đạt và vượt nghị quyết; xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II.

Các đại biểu nghe báo cáo chính trị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại I”. Phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đảng bộ thành phố đề ra 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 21 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và phát triển trung tâm thành phố theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh; củng cố, nâng cao các tiêu chí đô thị loại II và từng bước hoàn thành một số chỉ tiêu theo tiêu chí của đô thị loại I; giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành 50% các tiêu chuẩn của đô thị loại I về kiến trúc, cảnh quan đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và vệ sinh môi trường. Tập trung phát triển dịch vụ thương mại; quy hoạch và xây dựng phường Mỹ Lâm thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp của tỉnh và khu vực miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố tự cân đối chi thường xuyên ngân sách. Tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng nền hành chính thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch. Thực hành trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

8h20: Đồng chí Lê Công Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XIX, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội

Đại hội có 199 đại biểu được triệu tập, trong đó 35 đại biểu đương nhiên, 164 đại biểu được bầu từ đại hội cấp cơ sở; đại diện cho hơn 10 nghìn đảng viên của 33 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Các đại biểu có mặt đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo các điều kiện dự đại hội. 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

8h15: Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các thế hệ lãnh đạo thành phố và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố và đặc biệt là tiếp thu ý kiến tham gia của BTV Tỉnh ủy đẻ hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Những kết quả thể hiện trong báo cáo chính trị là biểu hiện sinh động, rõ nét nhất của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí cao, sự đồng thuận trên dưới một lòng của toàn đảng bộ, sự ủng hộ mạnh mẽ sâu rộng trong nhân dân vì sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí mong muốn với trách nhiệm trước đảng bộ và nhân dân thành phố, mỗi đại biểu phải công tâm, sáng suốt, phát huy dân chủ để bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đủ trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức; có số lượng và cơ cấu hợp lý… làm hạt nhân lãnh đạo, đưa sự nghiệp xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

8h05: Đại hội khai mạc

Các đại biểu dự đại hội.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Thường trực các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy các  thời kỳ, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình. Dự hội nghị còn có 199 đại biểu, đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của đảng bộ, đại diện cho hơn 10.000 đảng viên của 33 chi bộ, đảng bộ cơ sở.

7h30: Văn nghệ chào mừng đại hội

 

Thủy Châu - Thu Hương - Ảnh: Thành Công

Tin cùng dòng sự kiện