Điều chỉnh địa giới huyện Chiêm Hóa - Lâm Bình: Hoàn tất việc lấy ý kiến của cử tri

- Việc lấy ý của cử tri vào Đề án điều chỉnh địa giới hành chính của 2 huyện Chiêm Hóa, Lâm Bình đã được thực hiện hoàn tất tại 30/30 thôn trên địa bàn 2 xã Phúc Sơn, Minh Quang.

Cử tri thôn Bình Minh, xã Minh Quang (Chiêm Hóa) cho ý kiến vào
Đề án điều chỉnh địa giới hành chính 2 huyện Chiêm Hóa - Lâm Bình

Việc lấy ý kiến cử tri vào đề án được thực hiện dưới sự giám sát của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đã có 10.243 cử tri tham gia cho ý kiến vào việc sáp nhập. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cử tri 2 xã đều đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương của tỉnh. Tại xã Phúc Sơn đã có 5.452/5473 cử tri tham gia bỏ phiếu, với 4.787 cử tri đồng ý, chiếm 87,62%. Thôn Biến là thôn có số cử tri đông nhất của xã với 511 cử tri, việc lấy ý kiến đã được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự theo quy định. Trên 90% cử tri thôn Biến đồng tình với đề án sáp nhập 2 xã Minh Quang, Phúc Sơn về Lâm Bình. Anh Ma Phúc Hiến, cử tri thôn Biến cho biết, sáp nhập 2 xã là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Anh và các cử tri trong thôn hy vọng, sau khi sáp nhập sẽ tạo đà cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, nhất là nâng cao giá trị, chất lượng các loại cây chủ lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch cộng đồng.

Xã Minh Quang có 4.784 cử tri tham gia lấy ý kiến điều chỉnh địa giới hành chính tại 14/14 thôn. Với tỷ lệ 83,59% cử tri đồng ý, nhân dân xã Minh Quang hy vọng việc sáp nhập sẽ được diễn ra theo đúng tiến độ, người dân sớm ổn định và nhà nước sẽ có những chính sách phù hợp giúp đời sống người dân ngày một nâng cao, an ninh trật tự được đảm bảo. Ông Ma Văn Chẩn, cử tri thôn Bình Minh, xã Minh Quang cho biết, khi có thông tin sáp nhập 2 xã về Lâm Bình, ông cũng như nhiều cử tri trong thôn còn nhiều băn khoăn về những chính sách an sinh xã hội, các giấy tờ cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính… Tuy nhiên, những băn khoăn ấy đã được cán bộ huyện, xã, thôn tư vấn, tuyên truyền kịp thời. Do vậy các cử tri đã đồng thuận, ủng hộ việc sáp nhập.


Tổ kiểm phiếu thôn Nà Pết, xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa) kiểm tra ý kiến của các cư tri.

Ông Ma Văn Tân, Bí thư Chi bộ thôn Đon Tá, xã Minh Quang chia sẻ, đa số cử tri trong thôn đều tin tưởng, kỳ vọng khi thôn, xã sáp nhập vào huyện Lâm Bình sẽ tạo điều kiện để nhân dân trong khu dân cư được đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng đường giao thông, liên kết với các thôn để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong thôn đã có 77% cử tri đồng thuận với việc sáp nhập về huyện Lâm Bình.

Thực hiện đề án điều chỉnh địa giới hành chính 2 huyện, toàn bộ diện tích trên 132,5 km2, 12.672 người dân của xã Phúc Sơn, Minh Quang sẽ được sáp nhập vào huyện Lâm Bình quản lý. Đây là một đề án mang tính chiến lược phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh. Vì vậy, việc tuyên truyền cho người dân hiểu mục đích và ý nghĩa của việc sáp nhập là việc làm quan trọng, việc đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định. Đồng chí Chẩu Văn Học, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cho biết, việc lấy ý kiến cử tri thể hiện sự dân chủ trong quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Nhân dân được bày tỏ ý kiến và quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và đời sống của mình. Bởi vậy, cử tri rất phấn khởi và tin tưởng vào Đề án sẽ tạo tiền đề để thôn, xã có bước phát triển mới.

Thời gian tới, huyện Chiêm Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án, tạo sự đồng thuận trong toàn thể nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng dòng sự kiện