HĐND huyện Chiêm Hoá thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới huyện Chiêm Hóa

- Ngày 10-12, HĐND huyện Chiêm Hoá khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri 2 xã Phúc Sơn, Minh Quang, kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND 2 xã, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hoá. 100% đại biểu HĐND huyện tán thành chủ trương điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã Phúc Sơn, Minh Quang về huyện Lâm Bình.

Đại biểu tham gia kỳ họp cho ý kiến vào việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa.

Thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức rõ những lợi ích về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện.

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng dòng sự kiện