HĐND huyện Lâm Bình thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Lăng Can

- Ngày 9-12, HĐND huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2020.

Đại biểu HĐND huyện Lâm Bình cho ý kiến về việc thành lập thị trấn Lăng Can.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo nhanh về kết quả lấy ý kiến cử tri, trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện về tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Lăng Can, thuộc huyện Lâm Bình. Tại kỳ họp, 100% đại biểu nhất trí với dự thảo Nghị quyết thành lập thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình.

Xã Lăng Can được quy hoạch là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế - văn hóa, xã hội, giáo dục của huyện. Việc thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm bình là yêu cầu cần thiết, nhằm xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp để quản lý, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng dòng sự kiện