Tin xem nhiều

Cần lắm sự thay đổi từ mỗi người

- Theo Liên Hợp quốc, mỗi năm cả thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có khoảng 13 triệu tấn bị đổ ra biển. Cụ thể hơn, mỗi phút có khoảng 1 triệu chai ...

Chiêm Hóa vì môi trường xanh

- Nhiều tuyến đường hoa, công trình được xây dựng từ những viên gạch sinh thái, các khu dân cư được giữ gìn xanh - sạch - đẹp, nhân dân tích cực trồng rừng phủ xanh đất trống đồi ...

Du lịch sạch và xanh

- Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua diễn ra khá sôi động. Từ năm 2016 đến năm 2019, toàn tỉnh đã thu hút được 6,7 triệu lượt khách du lịch. Du lịch phát ...