Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

- Hiện nay một số trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện phong trào “Đổi rác thải nhựa ...

Tin xem nhiều

Cần lắm sự thay đổi từ mỗi người

- Theo Liên Hợp quốc, mỗi năm cả thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có khoảng 13 triệu tấn bị đổ ra biển. Cụ thể hơn, mỗi phút có khoảng 1 triệu chai ...

Chiêm Hóa vì môi trường xanh

- Nhiều tuyến đường hoa, công trình được xây dựng từ những viên gạch sinh thái, các khu dân cư được giữ gìn xanh - sạch - đẹp, nhân dân tích cực trồng rừng phủ xanh đất trống đồi ...