Tiếng việt | English

Du lịch sạch và xanh

- Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua diễn ra khá sôi động. Từ năm ...

Những xu hướng mới

- Thay vì mua đồ ăn sáng đựng trong túi nilon, chị Nguyễn Thị Minh, Chi hội trưởng Phụ nữ ...

Tin xem nhiều

Cần lắm sự thay đổi từ mỗi người

- Theo Liên Hợp quốc, mỗi năm cả thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có khoảng 13 triệu tấn bị đổ ra biển. Cụ thể hơn, mỗi phút có khoảng 1 triệu chai ...

Du lịch sạch và xanh

- Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua diễn ra khá sôi động. Từ năm 2016 đến năm 2019, toàn tỉnh đã thu hút được 6,7 triệu lượt khách du lịch. Du lịch phát ...

Chiêm Hóa vì môi trường xanh

- Nhiều tuyến đường hoa, công trình được xây dựng từ những viên gạch sinh thái, các khu dân cư được giữ gìn xanh - sạch - đẹp, nhân dân tích cực trồng rừng phủ xanh đất trống đồi ...