Tin xem nhiều

Chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa

- Hưởng ứng Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức, vận động hội viên ...