Tin xem nhiều

Hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư

- Thời gian qua, phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” đã có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sức mạnh, nguồn lực và sự hưởng ứng, tham gia ...

Hỗ trợ nông dân xử lý rác thải

- Từ ngày 25-2 đến ngày 28-3, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 23 lớp tập huấn về kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ cho trên 540 cán bộ, hội viên nông dân 9 xã, thị trấn thuộc huyện Yên ...