Tiếng việt | English

Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa xuất khẩu

- Đồng chí Phạm Thị Sung, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 

Tin cùng dòng sự kiện