Tiếng việt | English

Chiêm Hóa sắp xếp điểm trường và giáo viên để tăng tỷ lệ trẻ đến trường

- Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 73 -NQ/TU ngày 10-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh, huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện. Huyện đã tiến hành bố trí, sắp xếp lại các điểm trường gắn với bố trí cán bộ, giáo viên cho phù hợp. Đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong vận động, tuyên truyền; hỗ trợ tích cực các cơ sở giáo dục ngoài công lập để từng bước nâng cao tỷ lệ huy động trẻ ở các cơ sở này.

Để Nghị quyết số 73 đi vào cuộc sống, huyện Chiêm Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tham gia tuyên truyền vận động đưa trẻ đến trường và hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non về mọi mặt. Cùng với đó, huyện đã giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trước mắt như việc thiếu giáo viên và cơ sở vật chất ở một số trường mầm non.

Đồng chí Nguyễn Thúy Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa cho biết, đầu năm học 2019-2020, UBND huyện đã bố trí, điều chuyển và sắp xếp đội ngũ giáo viên cho các trường mầm non để đảm bảo đủ theo quy định. Hiện nay, toàn huyện có 156 giáo viên dạy nhóm trẻ (tăng 10 giáo viên so với năm học trước), tỷ lệ giáo viên/ lớp đạt 1,9. Từ việc bố trí sắp xếp hợp lý đã góp phần nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường trên địa bàn.


Trường Mầm non Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ dưới 3 tuổi.

Qua ra soát thực trạng các điểm trường, nếu phân tán sẽ khó tập trung cơ sở vật chất và giáo viên nên huyện Chiêm Hóa đã thực hiện việc dồn ghép các điểm trường lẻ về điểm trường chính. Để không bị xáo trộn, huyện đã thực hiện việc dồn ghép theo lộ trình từng năm. Theo đó, tại những nơi có đường giao thông thuận lợi, cơ sở vật chất đáp ứng sẽ tiến hành dồn trước, những nơi khó khăn, xa trung tâm sẽ dồn sau. Nhờ vậy, số điểm trường dồn ghép của huyện được thực hiện bài bản, theo lộ trình, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh học sinh và nhân dân. Tính từ đầu năm học 2019-2020 đến nay, toàn huyện đã tiến hành dồn ghép 5 điểm trường lẻ ở các thôn bản về điểm trường chính. Từ việc sắp xếp này đã tập trung được cơ sở vật chất, giáo viên để thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến trường.

Trường Mầm non Vinh Quang trước đây có 16 điểm trường, đến nay nhà trường đã thực hiện dồn ghép còn 3 điểm trường. Việc dồn ghép điểm trường đã giúp nhà trường chủ động trong việc sắp xếp đội ngũ giáo viên đứng lớp, cơ sở vật chất được đầu tư đáp ứng được yêu cầu dạy trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia (năm 2018). Cô giáo Hoàng Thị Dâu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cùng với việc thực hiện sắp xếp điểm trường và giáo viên, nhà trường đã tăng cường tuyên truyền, vận động để phụ huynh có con dưới 3 tuổi đưa con đến lớp. Năm học 2019-2020, tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến trường đạt 33,4%, tăng 5,1% so với năm học trước, tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi đến trường đạt 100%.

Giáo viên, phụ huynh tham gia lao động vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên
Trường Mầm non Trung Hòa (Chiêm Hóa).

Tới thời điểm này, Hùng Mỹ là xã có tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến trường cao nhất huyện với tỷ lệ huy động đạt 40,9%. Vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã được tăng cường để vận động người dân đưa trẻ đến trường. Đồng thời, làm tốt công tác xã hội hóa huy động ngày công lao động tu sửa lớp học ở các điểm trường thôn bản, xây mới công trình phụ như bếp ăn, nhà vệ sinh, sân chơi và điểm vui chơi cho trẻ. Chị Đặng Thị Ghến, Chủ tịch Hội LHPN xã Hùng Mỹ cho biết, để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ ra lớp, Hội đã vận động hội viên có con trong độ tuổi đưa con đến trường. Cùng với đó, huy động hội viên ở chi hội các thôn tham gia hàng trăm ngày công tu sửa, trang trí phòng học; đóng góp mua đồ dùng đồ chơi để góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các điểm trường.

Nhằm khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập, huyện Chiêm Hóa đã có kế hoạch phân luồng, vận động các tầng lớp nhân dân gửi con tại các cơ sở này. Đến nay, toàn huyện có 3 nhóm trẻ tư thục với gần 50 trẻ dưới 3 tuổi được huy động. Huyện đang tích cực triển khai, chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 73, đến nay tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đạt 33,3%, với 1.864 trẻ ra lớp, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Huyện đang tiếp tục thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm góp phần cao chất lượng nuôi dạy trẻ, phấn đấu duy trì và từng bước nâng cao tỷ lệ huy động trẻ ra lớp và duy trì tỷ lệ chuyên cần đạt cao.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng dòng sự kiện