Công điện khẩn mở cửa xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang

TQĐT - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện khẩn yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy để bảo vệ an toàn hồ.

Theo đó, hồi 7 giờ ngày 4-8, mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang ở cao trình 107,42 m  (vượt 2,22 m so với mực nước cho phép), lưu lượng nước đến hồ 1.331m3/s. Nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương khả năng có mưa diện rộng, lượng nước sẽ tiếp tục đổ về hồ thủy điện Tuyên Quang.

Để bảo vệ an toàn hồ đồng thời thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên khu vực sông Hồng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đúng 14 giờ ngày 4-8-2018,  mở 1 cửa xả đáy.

Trên cơ sở đó, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo diễn biến về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp thông báo cho nhân dân địa phương khu vực thượng - hạ lưu công trình biết để chủ động phòng tránh thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.                                    

Đoàn Thư

Tin cùng dòng sự kiện