Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy

TQĐT - Để đảm bảo an toàn cho công trình thủy điện Tuyên Quang, vào 14 giờ 00 chiều nay (12-10), thủy điện Tuyên Quang sẽ mở 01 cửa xả đáy để điều chỉnh mực nước hồ. Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang đã có văn bản thông báo để các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi... biết thông tin xả lũ hồ thủy điện, để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Tin cùng dòng sự kiện