Tiếng việt | English

Các hoạt động chính tại Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 

TQĐT - Các hoạt động chính trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 (diễn ra từ ngày 20 đến 24-9-2018).

Ngày 20-9

- Khai mạc trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang

- Khai mạc Giải quần vợt “Cup Tân Trào mở rộng”

- Gian trưng bày của các đoàn tham gia Liên hoan.

Ngày 21-9

- Khai mạc Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018

- Khai mạc Triển lãm, giới thiệu, trưng bày ảnh, hiện vật di sản văn hóa.

Ngày 22-9

- Tọa đàm “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với phát triển du lịch”;

- Lễ hội Bia

- Chương trình Đêm hội Thành Tuyên và biểu diễn chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhân dân.

Ngày 23-9

- Tổng kết Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất

- Chương trình trình diễn di sản phục vụ nhân dân của các Đoàn tham gia Liên hoan

Ngày 24-9

- Chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhân dân.

- Diễn diễu các mô hình đèn Trung thu.

Chương trình chi tiết:Tin cùng chuyên mục