Tiếng việt | English

Những khó khăn trong việc xây dựng làng văn hóa du lịch

TQĐT - Tỉnh ta có 22 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc đều lưu giữ những giá trị, sắc thái văn hóa riêng. Từ cơ sở này tỉnh khuyến khích các huyện, xã và các ngành liên quan đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, trong đó hình thành các làng văn hóa du lịch. Tuy nhiên việc huy động nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn.

Một góc Làng văn hóa du lịch Tân Lập, xã Tân Trào.    Ảnh: Việt Hòa

Nhận thấy những thế mạnh và lợi ích từ phát triển loại hình du lịch cộng đồng, ngành du lịch tỉnh ta đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tích cực triển khai xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch với chủ trương mỗi huyện tập trung phát triển một làng văn hóa gắn liền với du lịch cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng một số làng văn hóa du lịch như: Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương); Giếng Tanh, xã Kim Phú (Yên Sơn); An Thịnh, xã Tân An (Chiêm Hóa); Nà Khá, xã Năng Khả; Khau Tràng, xã Hồng Thái (Nà Hang); Nà Tông, xã Thượng Lâm (Lâm Bình)... Đa số các làng văn hóa du lịch đều được hình thành trên cơ sở có một dân tộc đặc trưng lưu giữ được truyền thống văn hóa, có sẵn một lễ hội văn hóa đặc sắc. 

Tuy nhiên, hiện các làng văn hóa du lịch vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, chưa thực sự trở thành điểm nhấn du lịch tại các địa phương. Khó khăn lớn nhất chính là nguồn vốn đầu tư để xây dựng 1 làng văn hóa du lịch tương đối lớn. Theo tính toán của ngành văn hóa, chỉ tính riêng nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng của 1 làng văn hóa du lịch đã là gần 10 tỷ đồng, chưa kể nguồn vốn cho các nhu cầu khác về bảo tồn văn hóa, sản phẩm du lịch... Như Làng văn hóa du lịch Tân Lập, nhờ nguồn vốn bảo trợ của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội đã có 20 ngôi nhà sàn được hỗ trợ làm mới và sửa chữa theo kiểu bê tông cốt thép. Trong đó có 11 nhà sàn của người Tày được hỗ trợ từ 100 đến 200 triệu đồng và 9 nhà được hỗ trợ 32 triệu đồng. Tại các làng văn hóa du lịch khác, để có được sự đầu tư lớn về hạ tầng, ngoài phát huy nội lực trong dân, rất cần sự vào cuộc của những doanh nghiệp lớn chuyên về du lịch. 

Ngoài ra, trở ngại cho phát triển các làng văn hóa du lịch là nhận thức về du lịch của người dân còn hạn chế; sự vào cuộc của chính quyền cơ sở chưa quyết liệt; tính kết nối tour tuyến du lịch còn nhiều bất cập... Cụ thể, Làng văn hóa du lịch An Thịnh, xã Tân An (Chiêm Hóa)  một trong những làng văn hóa có đề án xây dựng “Làng văn hóa du lịch gắn với bảo tồn các làn điệu then, cọi của dân tộc Tày” khá sớm, từ năm 2012. Tuy nhiên, tại đây mới chỉ dừng lại ở 1 loại hình tín ngưỡng là then, còn lại các loại hình du lịch trải nghiệm vẫn chưa thực sự nổi bật. 

Để khắc phục các hạn chế trên, các huyện đã chủ động cân đối nguồn ngân sách, hỗ trợ nhân dân xây dựng một số công trình cơ bản như: Đường bê tông nông thôn, nhà văn hóa du lịch cộng đồng...Tuy nhiên, do hoạt động du lịch cộng đồng vẫn còn khá mới mẻ đối với người dân nên trong quá trình phát triển vẫn tồn tại mâu thuẫn giữa việc giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc với nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Tại nhiều làng văn hóa, nghề truyền thống hầu hết đã bị thất truyền do sự xâm nhập của hàng hóa công nghiệp nên việc khôi phục làng nghề truyền thống để sản xuất hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, tại các huyện, đường sá, cơ sở vật chất lưu trú, công trình vệ sinh chưa đảm bảo; công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch chưa thực sự hiệu quả; công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên và nhân viên phục vụ tại các hộ gia đình chưa được quan tâm đúng mức... cũng là những thách thức lớn trong quá trình phát triển du lịch cộng đồng.                     

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục