Tiếng việt | English

Phổ biến, triển khai Luật Du lịch năm 2017

TQĐT - Ngày 11-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Tham gia có gần 200 đại biểu là cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa các huyện, xã; đại diện các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu trao đổi về Luật Du lịch năm 2017.

Luật Du lịch 2017 gồm 9 chương, 78 điều, được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 19-6-2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2018. Luật lấy khách du lịch làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự đầu tư, phát triển của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực du lịch. Thông qua hội nghị góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của luật đến các đơn vị, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; đưa du lịch ngày càng phát triển, thực hiện hiệu quả khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Tin, ảnh: Dương Châu

Tin cùng chuyên mục